Kancelář Poslanecké sněmovny
Jiří Třešňák
Hospodářský výbor

Vážené zastupitelstvo města Mšeno
k rukám paní starostky Marie Štráchalové

   Vážené zastupitelstvo, vážená paní starostko, dovoluji si Vám oznámit pro Vás jistě příjemnou zprávu. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2005 je uveden závazný příslib nevratné dotace ve výši 3 600 000 Kč na vaši investiční akci s názvem „Rekonstrukce koupaliště ve Mšeně“. Rád bych upozornil, že v situaci, kdy probíhá reforma veřejných financí, bylo zařazení vaší akce pro mne nemalý úkol. Tato investiční akce byla vybrána také proto, že má návaznost na členy ČSSD ve vašem městě. Dále bych chtěl zdůraznit, že státní rozpočet na rok 2005 byl schválen pouze hlasy vládní koalice. Mě osobně velice mrzí, že nesouhlas opozičních poslanců s tímto rozpočtem došel tak daleko, že donutili těžce nemocného ministra Dostála, aby se hlasování zúčastnil. Tato jeho přítomnost při hlasování jej stála tolik sil, že musel být ještě týž den odvezen do nemocnice na hospitalizaci. Tuto jeho nesmírnou obětavost ocenil i prezident republiky, což potvrdil svou osobní návštěvou v nemocnici. Potěšilo by mě, kdyby tento dopis byl vhodným způsobem poskytnut i občanům Vašeho města. Na závěr bych Vám i Vašim občanům rád popřál mnoho zdraví a úspěchů v roce 2005.
  
   Se srdečným pozdravem

   Jiří Třešňák poslanec Parlamentu ČR za ČSSD