Knihovna v tomto roce dokončila automatizaci knihovnického systému. Co tento program umí? Je to modul, který umožňuje vkládání, opravy a vyhledávání údajů o čtenářích a výpůjčkách. Základní funkcí modulu je vlastní provádění a evidence výpůjček, identifikace čtenářem půjčených a vrácených dokumentů (knih a časopisů), které se provádí pomocí technologie čárkového kódu. Při práci v tomto modulu je ruční vstup evidenčních čísel nahrazen spolehlivým snímačem čárkového kódu – skenerem. Na modul navazují také funkce, tisk upomínek a rezervace dokumentů.

   Druhý modul ,,Online katalog“ umožňuje vyhledávání knih podle názvů, autorů a obsahu knih. Je řešen tak, aby byl snadno použitelný čtenářem laikem. Pro čtenáře to v praxi znamená, že snadno v počítači nalezne, co ještě v knihovně lze půjčit od jeho oblíbeného autora. Příprava pro automatizaci trvala několik let. Znamenalo to vzít každou knihu do ruky, vložit údaje do počítače a nalepit čárkový kód. Jak jistě víte, část zastaralého fondu se vyřadila, odbornou literaturu se snažím postupně nahradit novější literaturou.

   Stále trvá velmi dobrá spolupráce se školou. Děti i více čtou, učí se vyhledávat údaje potřebné na referáty s pomocí knih a internetu. Pravidelné jsou i besedy v knihovně na dané téma, tak aby lépe zvládaly i jim tak neoblíbenou ,,doporučenou četbu“. V měsíci březnu také proběhl měsíc internetu. Také jsme se zúčastnili celostátní akce ,,Hledáme nejoblíbenější knihu“.

   Jen pro zajímavost, jaké knihy se umístily na předních místech: 1. Harry Potter 2. Pán prstenů 3. Bible 4. Saturnin 5. Babička 6. Egypt´an Sinuhet 7. Malý princ 8. Co život dal a vzal 9. Vejce a já 10. Děti z Bullerbynu Nadále trvá velmi dobrá spolupráce s DD , kam dvakrát do měsíce chodím na besedy. Za rok 2004 bylo půjčeno přes 8 tisíc knih, zapsáno je 228 čtenářů.

Ivana Říhová