Víte, co se u nás za posledních 10 let změnilo, co se vystavělo, opravilo, k čemu jsme dali podnět?

   Opravy radnice včetně zřízení obřadní síně; stavba skládky TKO včetně kompaktoru a vážního systému; stavba ČOV a kanalizace; výměny povrchu chodníků; opravy komunikací a uliček; stavba Domova seniorů; úpravy hřbitova; opravy božích muk, kapliček a zvoniček; úpravy hráze Sedlec; odbahnění Blížky; stavba mostu u stadionu; rekonstrukce Karlovy ulice včetně chodníků; obnova muzea; rekonstrukce sousoší na náměstí Míru; výstavba tří autobusových zastávek; zastřešení bytovky čp. 127; úpravy městských lázní; fasáda ZŠ Mšeno; zřízení dětských hřišť (u bytovky čp. 127, u Debře, u školy); zastřešení mateřské školy a výstavba dvou bytů.

   Město je čisté; máme odpadkové koše a vybudovaný systém svozu, třídění, sběru, likvidace TKO (pro rekreanty vyřešeno sběrnými místy); máme důležitá místa města osazena lavičkami k odpočinku; máme celkem dobře propracovaný sociální systém, dopracován bude po otevření rehabilitace v DS; máme dobře vybavenou jednotku požární ochrany.

   Za 10 let jsme navýšili investiční majetek města o zhruba 195–200 mil. Kč: skládka TKO (17,5 mil. Kč) kompaktor (2,5), vážní systém (0,5), ČOV a kanalizace (20), kanalizační přípojky (0,5), silnice Na Tržišti (1,8), střecha bytovky čp. 127 (1,9), chodníky Karlova ul. (2,2), kotle ZŠ (1), Domov seniorů (131), dům čp. 14, 15 včetně zahrad (10), zastřešení MŠ + 2 byty (3,5), obřadní síň (1,2).

   Technické zhodnocení majetku: rekonstrukce chodníků (2,5), fasáda ZŠ (2,3), obnova muzea (0,7), rekonstrukce sousoší (0,5), rekonstrukce budovy radnice (1), rekonstrukce požární zbrojnice (0,5).
Informace vám podává

Marie Štráchalová, starostka města