Vážení zastupitelé,
Plasty - Kam s nimi?
   dovolte, abych se na Vás touto cestou obrátil s palčivým problémem, který mne (a zdaleka nejen mne) trápí. Jde o vyhlášku o svozu a likvidaci TKO (nepřesný název - je to vyhl. č. 2/2003) a o třídění odpadu. Právě teď nadchází čas, kdy budete opět o této vyhlášce jednat a buď ji ponecháte ve staré (staronové) podobě, nebo se ji pokusíte změnit k lepšímu, tak aby vyhovovala dikci zákona o odpadech a potřebám ekonomicky a ekologicky řízeného odpadového hospodářství a samozřejmě také občanům.

   V úzkém spojení s vyhláškou je i systém umožňující třídění odpadu, kde jde zejména o zavedení kontejnerů na plast. Své návrhy a postřehy jsem již prezentoval v diskuzi na našich internetových stránkách (rubrika „Zeptejte se“, červen 04), odkud byly přetištěny i do Mšenských novin. Pro jistotu tento text přikládám, stejně jako ilustrativní obrázek, který se bohužel neustále opakuje na více místech ve Mšeně, a i odkaz na diskuzi o plastech apod., která proběhla na našem webu v dubnu t. r. O systémech třídění a jejich podpoře se můžete dozvědět více na stránkách společnosti Ekokom. Je především ve Vašich rukou, zda se Mšeno i v této oblasti posune směrem k dnešním standardům, či zda zůstaneme (bez kontejnerů na plast) i nadále „exoty“ a u planých výzev o nutnosti třídění.

   Děkuji předem za Vaši ochotu se tímto problémem zabývat a za předání tohoto e-mailu zastupitelům bez elektronického spojení.
   S pozdravem

Martin Mach, správce obsahu www.mestomseno.cz