Mikuláš navštívil mšenskou ZŠ   V pátek 3. prosince se naší školou ozývaly rány jako v pekle. Během první vyučovací hodiny navštívil žáky na prvním stupni Mikuláš se svými pomocníky. Děti v každé třídě Mikulášovi zazpívaly (ti starší i anglicky nebo německy), přednesly několik básniček, za které byly odměněny vánočním perníkem a ovocem. Dárky dostali i žáci na druhém stupni prostřednictvím svých třídních učitelů. Děkujeme touto cestou Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno, které dárky sponzorovalo. Slavnostní den pokračoval i v dalších hodinách, které nám svým hudebním vystoupením zpestřili otec a syn Krahulíkovi. Odpoledne se pak děti měly možnost vyřádit na Mikulášské diskotéce. Hry a soutěže si letos pro mladší spolužáky připravili zástupci z jednotlivých tříd na druhém stupni. Během diskotéky opět přišel Mikuláš a rozdal připravené dárečky. Diskotéka pokračovala až do podvečerních hodin.
J. Trunková

Noční škola 8. B
   V pátek jsme spali ve škole.V pět hodin odpoledne jsme se všichni sešli. Věci jsme si dali do družiny a šli jsme hrát hru Povlak a Vlak .Potom jsme si uvařili večeři - špagety a omáčku, po které jsme hráli další hry - šipkovanou.Po celé škole jsme měli rozmístěny překážky.Nejlepší hru měl Michal Kubovič a Jára Sadílek s panem učitelem Berglem. Pan učitel byl převlečen za strašidlo a měnil si podoby, kluci byli také převlečeni za strašidla. Na sále měli do kruhu rozmístěny svíčky, ten kdo do toho kruhu vstoupil, musel opakovat to, co mu strašidlo nadiktovalo. Všem osmi, kteří se zúčastnili, se hra líbila ze všech nejvíc. Ráno k snídani jsme měli perník a udělali jsme si čaj, namazali jsme si chleba máslem. Kolem půl deváté jsme šli domů. Celá akce se nám všem líbila.
Zúčastnění z 8.B

Poděkování
   Blíží se konec roku 2004. Tento rok byl na naší základní škole v lecčem výjimečný. Situace ale byla vyřešena a škola „šlape“ dál. Proto bychom touto cestou chtěly ještě jednou poděkovat Zastupitelstvu města Mšena a paní starostce za pomoc při řešení situace ve škole a za vstřícný přístup a pomoc při řešení problémů následných. Dále děkujeme všem sponzorům za dary poskytnuté škole, ať již finanční nebo materiální, vše nám pomohlo. Za spolupráci a ochotu děkujeme také rodičům našich žáků. Všem přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví, pevné nervy a trochu toho štěstíčka. Za ZŠ Mšeno
J. Trunková, H. Nečasová

Kam pro radu a pomoc? Do knihovny!
   Každoročně žáci naší školy navštíví v rámci hodin českého jazyka nejméně dvakrát se svou třídou místní knihovnu. Paní knihovnice Ivanka Říhová vždy připraví pro žáky poutavou přednášku na téma, které vybere společně s vyučujícím. Žáci si touto formou doplní informace, které získaly ve škole. Proto bych za všechny učitele chtěla paní Ivance poděkovat za vstřícný přístup, pomoc při vyhledávání publikací, které my ve škole žákům doporučíme, a popřát jí do nového roku hodně zdraví.
J. Trunková

A proč do knihovny děti chodí?
   Do knihovny chodím, protože mám ve škole povinnou četbu, kterou si musím jít půjčit. V knihovně je plno knížek, a tak mám velký výběr. Je to tam teď hezké, jak je vymalováno oranžově, moc se mi tam líbí. Doma nemám všechny knížky, které potřebujeme, a tak tam chodit musím.
Lenka

   Chodím do knihovny, protože tam mají pěkné knížky, povídky, básničky a najdu tam různé zajímavosti. Chodím také hledat na internetu, protože tam jsou zajímavé věci
Honza

   Knihovnu navštěvuji, abych měla co číst, protože doma už jsem přečetla všechny knížky. Čtení mě totiž baví.
Marta 

A na konec jeden postřeh z exkurze v knihovně
   Dnes jsme navštívili městskou knihovnu. Paní Říhová nám ochotně vysvětlila, jak vzniklo první písmo, na co se v dřívějších dobách psalo. Ptala se nás na různé informace týkající se knih.V knihovně jsme byli bohužel jen jednu vyučovací hodinu. Během tohoto času nám paní Říhová také sdělila mnoho zajímavostí o knihách, ukázala nám různé encyklopedie a knížky vhodné pro náš věk. Na konci nám dala do dvojic za úkol vyhledat zadané úkoly a informovat o nich spolužáky. Návštěva v knihovně se nám moc líbila a získali jsme mnoho nových poznatků.
Zuzana