Moje příbuzná dala přestavět celý dům. Přesunula i příčky v bytech. Nové místnosti vybavila nábytkem podle poslední módy. Byla zklamaná, když od mých dcer neslyšela žádné citoslovce obdivu. Ony se tam totiž nevyznaly. Ani ho celý neprošly. Bývaly časy, že mohly tím domem chodit se zavřenýma očima. Byl to čas jejich šťastného dětství. Nyní jsou ty místnosti vybavené stejně tak, jako to vídají ve velkých obchodních domech nebo na výstavách nábytku. Moderní a účelné. Aby nebyla ani poskvrnka na té kráse, nerozvěsila příbuzná sama ani obrazy zděděné po mých rodičích a bratrech. Právě čekala architekta, aby on určil, kam co umístit. Největší starost jí dělalo, kam zavěsit poslední výkřik módy, tzv. „hvězdnou oblohu“. Asi proto, aby i její vánoce byly dokonalý kýč.
   Chudák moje příbuzná, bylo by zbytečné rušit její přesvědčení, jak účelně využila zděděné peníze a že maličký voňavý smrček se nevyrovná směsici drátů a blikajících žárovek hvězdné oblohy. Jeden moudrý pán napsal knihu o lidech, kteří žijí svůj život „zvenku“. Moje příbuzná je ten typ. Dělá to, co se líbí jejím kamarádkám. Žijme své životy alespoň o vánocích „zvnitřku“. Žádný architekt neodžije náš život za nás.
   Z vyprávění vím o zemičce, kde lidem ustavičně čoudí nad hlavami sopky a několikrát do roka zemětřesení zacloumá s majetečky chudých i bohatých. V nepravidelných intervalech jim příroda říká, že „prach jsi a ...“ V té zemi, ač blízko USA, nepodlehli tak docela jevu, kterému u nás říkáme amerikanizace (šílení trhu, běsnění reklamy). Možná je před mnohým nevkusem ochraňuje to, že jejich země je tak maličká. Lidé tam jsou okolnostmi donuceni žít víc „zvnitřku“. Mají své zvyky, svou hrdost a morální zásady, skoro neměnné od časů, kdy si je dovezli ze Španělska.
   Tu tvrdohlavost a neměnnost jejich zásad považují mnozí za protiklad života, v němž ti lidé žijí. V příjemném klimatu se totiž stále cosi rodí, vzniká, zaniká, mění se v nové vzkříšení, v přijímání,  obětování (ohromné hry přírody, které převzala do svých rituálů i některá náboženství). Slunovrat není v té zeměpisné šířce tak významnou událostí jako u nás. Lidé tam tolik nemilují blýskavé cetky. Mají totiž kolem sebe dost barevných květů a slunečního jasu.
   Vánoce jsou pro ně časem navštěvování. Když se u nás ukládáme ke spánku po bohaté večeři, oni vycházejí ze svých domovů, radostně se zdraví a přejí si štěstí do dalšího času. Nezdraví se jen příbuzní, ale obvykle se navzájem pozdraví a pohostí kouskem kukuřičné placky (tamales) všechny rodiny v ulici. Je to prý i způsob, jak se ukončí sousedské spory apod. Vítanými hosty jsou i tam lidé nadaní humorem.
Přeji vám všem zdraví, štěstí a hodně veselí.

Ludmila Svátková