režisér Jaroslav VíznerRežisér Vízner hodnotí uplynulou divadelní sezonu  

   Mšenští divadelníci vstoupili do nové sezony studiem hry "Dovolená s rizikem". O zamyšlení nad uplynulým obdobím jsme požádali Jaroslava Víznera, režiséra mšenského Divadelního sdružení.

Blíží se přelom roku. Jak byste zhodnotil uplynulou sezonu mšenského divadelního souboru z pohledu režiséra?
   Nemohu než být naprosto upřímný. Je mi stále velmi smutno z toho, co se stalo. Je mi líto té náramné a zajímavé práce na představení Ze života hmyzu, jež přišla vniveč. Hry, jež měla úspěch a byla připravena na dlouhou kariéru. Měl bych to vlastně pojmenovat vztekem, že si členové souboru nevážili alespoň své náramné práce, když ne mě. Vše začalo odchodem dvou hereček. Jejich argumenty jsem doposud nepochopil, ale respektuji je. Někdy si pokládám otázku, co mají někteří lidé tolik na práci, že nemohou věnovat – občas – jeden večer divadelnímu představení. Udělal jsem vše pro to, aby se ztráta dvou hereček kompenzovala. Bylo to na dobré cestě, ale při prvních obtížích se soubor rozhodl všeho nechat, i když bylo před námi kupř. dlouho inzerované představení na hradě Houska. Vzalo mi to chuť do další práce. Jediné hodnocení minulé sezony je absence odpovědnosti k práci souboru i k osobnímu kreativnímu činění.

Chystáte také nové představení? Proč jste si tentokrát vybral komediální žánr a konkrétně tuto hru?
   Někteří z herců projevili lítost nad tím, co se stalo, i když na neobnovení hry měli podíl všichni. Požádali mě o další spolupráci. Přijal jsem to s podmínkou, že se budou všichni napříště zapáleně podílet na dalším životě souboru a nenechají veškerou starost na mně. Hledal jsem v prvé řadě hru veselou, což bylo společným přáním všech, ale hlavně hru s obsazením, jež si může osiřelý soubor s tak málo členy dovolit.

Myslíte si, že můžete v tomto představení potvrdit stoupající úroveň souboru, která je po uvedení hry Ze života hmyzu nesporná?
   Úroveň souboru je neoddělitelně závislá na kvalitě práce herců. Já se vždy snažím jít co nejdál v kvalitě práce a invence. Ale ta „úroveň“ může splasknout jako bublina, nebudou-li herci brát práci vážně. Při minulé spolupráci jsem často slyšel: „My nejsme profesionálové, nemůžete na nás chtít ...“ Moje odpověď byla a je: Právě naopak, protože jste amatéři, musíte „dřít“ mnohem víc. Vytrvalá a dlouhodobá práce byla za úspěchem Hmyzu. Napadá mě jeden rozhovor s jedním z herců, jenž velmi trpí kupř. nedochvilností na zkoušky. Říkal mi: „Máme se sejít v 18 h, ale vy, pane Víznere, raději přijeďte na 18.30 h. Vy jste nepochopitelně velmi přesný, my to nedokážeme.“ To není o tom to dokázat, jde o to respektovat ostatní. A to platí o herecké práci stejně. Pokud se někdo nepřipraví na zkoušku, nemá pražádný respekt pro ostatní.

Na diváckou přízeň si Divadelní sdružení určitě stěžovat nemůže. Měl byste nějaké jiné „tajné“ přání ohledně souboru?
   Měl – aby vzbudil u ostatních obyvatel zájem o divadlo, aby inspiroval mladou generaci k tomu, aby místo postávání na náměstí se k nám přidali. Dívat se na televizi, nebo postávat a pokuřovat je jistě pohodlné a lákavé, ale do života to moc nepřinese. Nechápu, že se ve Mšeně nenajde mladý člověk, jenž by se rád naučil režisérskou práci tím, že by mi asistoval. Nerozumím. Nemám bohužel dostatek času vše táhnout. A ještě jedno přání, aby se členové souboru – jeden jak druhý – zapojili do potřebných pomocných funkcí, bez nichž divadlo nemůže existovat. 

Právě jste se vrátil ze Ženevy, byl jste tam pracovně? Máte ještě nějaké pracovní aktivity v Čechách?
   V Ženevě jsem dlouho bydlel a pracoval i po ostatní Evropě. Všude se cítím dobře, a najdu-li práci tam nebo jinde, stále je to stejná práce: Nikdy se nemuset stydět se pod svoji práci podepsat. Aktivity mám různé: režii, herectví, scénáristiku či žurnalistiku. Když pracuji na zahradě či na domě, nebo i jinak vyrábím rukama či hlavou, těší mě to stejně. A tak odpověď je: ano. Hezké vánoční svátky a doufám, že v novém roce si budeme vybírat mezi početnými zájemci o divadlo. 
Otázky kladl

Václav Novák