Mikulášská nadílka v sokolovně   V sobotní podvečer 4. prosince se ze mšenské sokolovny linuly za doprovodu kytary známé písně jako např. „Jede, jede mašinka“, „Na Okoř je cesta“, „Vánoce, Vánoce“ a jiné. Kdo přišel do sokolovny na tradiční mikulášskou, tak se nespletl. Takto netradičně zahájil letošní nadílku Miloš Jíra s Hankou Hrubou. Nejen písničky, ale i vystavené obrázky dětí ze Základní umělecké školy Mšeno navodily správnou mikulášskou a vánoční atmosféru. Nedočkavé děti samozřejmě očekávaly především příchod čertů a Mikuláše, kterého se po příjemném hudebním zahájení přece jen dočkaly.

   Proti jiným rokům, první kdo vešel do sokolovny nebyl čert, ale sám Mikuláš za doprovodu anděla. Některé zlobivé děti si oddechly, že letos čert asi nepřiletí. Ale co by to bylo za mikulášskou nadílku bez čertů! Mikulášovi na jejich přivolání stačil obyčejný telefon. Po krátkém rozhovoru se samotným peklem vrazili do ztemnělé sokolovny 2 čertíci a vzápětí se sálem nesl pláč a křik některých menších dětí.

   Čerti, Mikuláš i anděl byli na svých místech a dlouho očekávaná chvíle – obdarování těch hodných dětí – nastala, ale ouha – chyběly dárky. I tento problém byl za chvíli vyřešen – šikovní čertíci zatoulané plné koše s dárky „vyčenichali“ a nadílka mohla začít...

   Když tu náhle na sále zhasla světla a za velkého rachotu a záblesku světel vystoupil z pekla sám velký LUCIFER! V tu chvíli i ti méně bojácné děti začaly plakat, ani mnohým rodičům nebylo do smíchu. Ze strašného Lucifera se nakonec vyklubal docela zábavný čert, který kontroloval zdárný průběh nadílky a mezi přítomnými dětmi vyhlížel to nejzlobivější, které by mohlo v pekle po celý rok přikládat pod kotli. Mezitím Mikuláš s andělem obdarovali ty hodné krásnými dárky, děti jim na oplátku zazpívaly písničku, přednesly báseň, předvedly kotrmelec, od některých přijímal nejen obrázky nemocných dětí, ale i pozdravy od babiček.

   Koše byly zanedlouho prázdné, Mikuláš a anděl se s přítomnými rozloučili a na závěr splnili i letos čerti svůj úkol – odnesli si do pekla jednoho hříšníka, kterého možná v příštím roce vrátí zpět.

Hana Nečasová
foto Karel Horňák