Vzhledem k tomu, že veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 13. 12. 2004 a redakční uzávěrka Mšenských novin z důvodu vánočních svátků byla dříve než obvykle, seznamujeme občany pouze s programem zasedání. Výsledek jednání zastupitelstva včetně zápisu bude uveřejněn v příštím (lednovém) čísle novin.

   Program veřejného zasedání městského zastupitelstva, které zasedalo v pondělí 13. 12. 2004 se zabýval žádostí TJ Sokol o podporu grantu. V prodejích se znovu jednalo o prodej části pozemku na Romanově a v Ráji. Byla předložena obecně závazná vyhláška č. 5, týkající se poplatků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Mšeno. Byly podány tři rezignace z funkcí v městském zastupitelstvu. Zastupitelé projednali cenu svozu TKO pro rok 2005 včetně systému. V informacích byla podána zpráva MF o vyhovění žádosti prominutí odvodu platebních výměrů na DD Mšeno a o dotaci z MF na DD Mšeno, informace o jednání ohledně nové autobusové zastávky u ZŠ, informace o provedené těžbě akátů ve Skramouši, informace o schůzce u dr. Mikeše z referátu pro životní prostředí MěÚ Mělník ohledně odvodnění vodoteče ve Skramouši, oznámení o zvýšení ceny vodného a stočného a o transformaci VKM.

(št)