Vážení spoluobčané,

   uplynul rok 2004, rok plný událostí a také starostí, kterým ještě není konce. Vzpomínáte si jistě, že 6. prosince 2003 jsme kolaudovali a slavnostně otevírali Domov seniorů ve Mšeně. Domov se podařilo rozjet naplno k 1. březnu se všemi zaměstnanci k plné spokojenosti jejich klientů. Do dnešní doby však není dořešeno financování provozu, což silně zatěžuje rozpočet města.

   V tomto roce se ale i několik akcí zdařilo, jako např. rekonstrukce komunikace v Karlově ulici včetně chodníků. Dále jsme dokončili opravu chodníku v Hlovecké a Havlíčkově ulici, oprva jsme ulici „Novačku“ a vodoteč v Hradčanské ulici. Ze tří čtvrtin máme hotovou rozptylovou a vsypovou loučku na místním hřbitově, jejímž cílem je rozšířit nabídku způsobů uložení pozůstatků zemřelých.

   V Sedlci jsme opravili hráz rybníka, zpevnili jsme ji a osázeli stromy. Opravili jsme boží muka ve Mšeně u jatek i ve Skramouši a kapličku V průhoně na Olešně. Rovněž jsme zajistili rekonstrukci fasády základní školy a Mariánského sousoší na náměstí. Ke svému závěru se rovněž chýlí dokončení expozice muzea na radnici. Rovněž je třeba konstatovat, že máme dobře uklizené a čisté město i okolí díky pracovnicím na veřejně prospěšných pracích, kdy šest děvčat udrželo v dobrém stavu naše město včetně hřbitova ve Mšeně, ale i na Hradsku.

   Nevyřešeno zůstává několik dalších akcí, které máme před sebou pro rok 2005 – 2. etapa skládky TKO a rekonstrukce Zahradní ulice. V podobném špatném stavu máme i Žižkovu, Hloveckou a Havlíčkovu ulici. Tyto akce jsou „během na delší trať“. Práce a starosti nekončí na žádné obci uplynutím kalendářního roku, je to práce zajímavá a nekonečná. Přináší každému starostovi mnoho pěkného, ale i hodně starostí. A je to tak dobře.

   Vám všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem podíleli na zvelebování našeho městečka, chci poděkovat, vážení občané, a popřát vám všem i sobě do příštího roku pevné zdraví a hodně sil. 

Marie Štráchalová, starostka města