Milá a bezprostřední slavnost uzavřela rekonstrukci


   V pondělí 11. října 2004 se na slavnostním ukončení rekonstrukce fasády Základní školy ve Mšeně setkali zástupci několika generací, aby za svitu slunce přestřihli pásku, a tím převzali novou fasádu od dodavatele, kterým byla firma pana Jiřího Šiknera z Mělníka. Několika generací proto, že se účastnily děti z mateřské školy ve Mšeně, všichni žáci základní školy – od těch nejmenších až po deváťáky, dále učitelé, rodiče, zastupitelé města i starostové z okolních obcí.

   V krátkém projevu seznámila starostka města přítomné s vlastní rekonstrukcí i finančními náklady. Rovněž vzpomněla na stavbu před téměř 80 lety, kdy naši předkové postavili nadčasovou stavbu, která je dodnes krásná zevnitř i zvenku. Následoval krátký projev pana Jiřího Třešňáka, poslance ČSSD, který pomohl zajistit finanční prostředky na fasádu ve výši 2 mil. Kč. Pan poslanec pak přestřihl slavnostní pásku.

   Následoval kulturní program, v němž nechyběly historické tance, které ladily s historickou budovou. Děti z první třídy zazpívaly písničku a pak se představil dětský učitelský sbor – děti převlečené do dobových kostýmů s pomůckami typickými pro svou profesi, odpovídající tehdejší době. K doplnění celého programu patřila prohlídka celé školy, kde se návštěvníkům věnovali žáci a žákyně devátých ročníků včetně odborného výkladu.

   Základní kámen mšenské školy byl položen 19. 10. 1926. O dva roky později – 2. 9. 1928 – byl ve Mšeně velký kulturní svátek. Nová budova školy byla předávána za velkého účastenství lidu z celého kraje. Byla pořízena za více jak 3 mil Kč. Mělnický okres přispěl velkolepým darem – 1,6 mil. Kč. Škole propůjčil své jméno tehdejší prezident T. G. Masaryk. „Tak významné a mohutné slavnosti Mšeno ještě nezažilo,“ psaly tehdy noviny. Cituji: „Nechť si je vědomo lásky, která byla nové škole projevena, a nechť stojí na stráži naší věci národní pod Houskou a pod Bezdězem.“ To je odkaz našich předků a my jsme povinni jej naplňovat.

   Dovolte, abych jménem města Mšena i jménem svým poděkovala vedení ZŠ Mšeno za důstojnou oslavu, která se konala u příležitosti předání nové fasády.

Marie Štráchalová, starostka města