Mšenští divadelníci připravují zajímavou výstavu

   V letošním roce si připomínáme významné kulturní výročí našeho města, 200 let od založení prvního divadelního spolku ve Mšeně. V souvislosti s tímto výročím se podařilo našemu Divadelnímu sdružení získat od pamětníků vzácné dokumenty, mapující část tohoto období. Je to především kronika divadelního spolku s prvním zápisem z roku 1875. Na první straně tohoto vzácného dokumentu se můžeme seznámit s tehdejšími funkcionáři divadelního spolku Mácha: Frant. Živný – ředitel, Ant. Hauser – místopředseda, Miloš Hulicius – režisér, Mat. Fliegl – pokladník, Bed. Bárta – knihovník, Ant. Růžička – garderobiér. Dále to je množství plakátů uváděných her, několik desítek fotografií z představení, účetní knihy či úřední korespondence. Rádi bychom tyto historické dokumenty zpřístupnili také našim spoluobčanům a divadelním historikům. Rozhodli jsme se proto uspořádat výstavu těchto materiálů, doplněnou o fragmenty z činnosti pokračovatelů této tradice ve Mšeně. Výstava se uskuteční ve dnech 18. – 20. 11. 2004 v obřadní síni mšenské radnice. Všechny Vás srdečně zveme.
Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno

Fotogalerie vzácných relikvií