V sobotu 25. září 2004 uspořádali baráčníci a zahrádkáři ze Mšena společný zájezd po krásách naší vlasti se zastávkami v Zákupech, Grabštejně a v cílovém městě Jablonci nad Nisou. V Zákupech si účastníci zájezdu prohlédli státní zámek. Bylo zde k vidění mnoho krásných uměleckých sbírek. Kromě toho je zde první výtah v Evropě, značně veliká sbírka literatury s botanickou tematikou i funkční klavír, vyrobený ve Vídni, jehož klávesy jsou vykládány perletí. Není možno přehlédnout zámeckou kapli, která má překrásnou nástěnnou a stropní malbu.

   Potom se autobus ubíral dále na sever až k hranicím České republiky. Tam, nedaleko Liberce, poblíž trojmezí Čech, Německa a Polska, stojí hrad Grabštejn. Je stále vylepšovaný a opravovaný. Je možné říci, že „vstal z mrtvých“. Kromě jiných vzácností jsou v zámecké kapli k vidění unikátní nástěnné a stropní malby, které se zde zachovaly jen zázrakem. Za zmínku stojí i obrovský labyrint podzemního sklepení, jehož některé části ani nejsou návštěvníkům zpřístupněny. U obou těchto historických památek jsme se setkali s velmi fundovanými a ochotnými průvodci, což činí návštěvu uvedených objektů velmi příjemnou a zajímavou.

   Jak jsem již napsal, cílovou zastávkou bylo město Jablonec nad Nisou. Zde jsme měli shlédnout krojovaný průvod, který měl být pokračováním dopoledního slavnostního zasedání baráčníků na radnici města Jablonce. Vzhledem k nepříznivému počasí však byl průvod zrušen. Část účastníků vystoupila a šla se porozhlédnout po krásách města. Ostatní pokračovali dále, aby navštívili Václava Zeleného, bývalého mšenského zahrádkáře, který zde pobývá v domově důchodců. Již se dožil jedenadevadesáti let.

   Ve městě se někteří účastníci byli podívat v muzeu skla a bižuterie, které bylo nově upraveno a pro veřejnost otevřeno před 3 dny za účasti pana prezidenta Václava Klause. Muzeum sídlí v budově z r. 1904. Kromě bohatých sbírek bižuterie je v jednom z výstavních sálů zavěšen zvon, na němž jsou latinské nápisy. Z nich se dovídáme, že byl ulit v r. 1590 zvonařem z Mělníka. Návštěva muzea se nám velmi líbila. Nakonec jsme se všichni sešli u autobusu. Obloha se vyjasnila a sluneční paprsky nás doprovázely na zpáteční cestě k domovu. Všichni účastníci krásného zájezdu byli nejen spokojeni s jeho náplní, ale i s příjemným a ochotným řidičem, panem Karlem Vostruhou. Všichni se těšíme na další, neméně úspěšný zájezd.

Vlastimil Čech