První zářijový den nemohli dospat především prvňáčci, pro které byl tento den obzvlášť slavnostní. Tento den se zapíše i do historie mšenské školy, neboť dostala krásný nový kabát, ale také nové vedení. Na slavnostním sále školy po malém hudebním přivítání představila všem shromážděným paní starostka Marie Štráchalová novou ředitelku základní školy Mgr. Jiřinu Trunkovou. V krátkém proslovu přivítala po prázdninách všechny žáky, především nejmenší prvňáčky, také učitele a všechny zaměstnance školy, a popřála přítomným mnoho úspěchů a hodně zdraví. Po úvodním slovu paní starostky převzala mikrofon nová pani ředitelka, která představila všechny zaměstnance školy, taktéž přivítala všechny žáky, stručně nastínila, jakým směrem by se měla mšenská škola v budoucnu ubírat, aby nejen děti chodily do naší školy rády. Na závěr popřála všem do nového školního roku vše nejlepší a učitelům pevné nervy.

   Slavnostní zahájení nového školního roku bylo prokládáno několika písničkami a hudebními vystoupeními děvčat z hudebního a dramatického kroužku školy. Byli oceněni nejlepší sběrači kaštanů, na které bylo zapomenuto na konci školního roku, a velký okamžik přišel i pro prvňáčky. Všech 28 nejmenších nastoupilo za blesku fotoaparátů rozechvělých rodičů i prarodičů s pomocí své paní učitelky Jaroslavy Matúškové před přítomné v sále. Druháci jim předali pomyslnou štafetu v podobě kornoutu bonbonů a paní učitelka každému z nich navlékla šerpu prvňáčka. Za velkého potlesku s přáním všeho nejlepšího v novém školním roce se všichni rozešli se svými třídními učiteli do tříd, aby si poslechli další důležité informace a připravili se na nadcházející povinnosti. Toto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat paní starostce, městskému zastupitelstvu i všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli, aby mšenská škola byla nová zvenčí i zevnitř a budeme se snažit, aby jí tento nový kabát zůstal po dlouhá léta.

Mgr. Hana Nečasová, zástupkyně ředitelky školy