Poslední koupání ve Mšeně na místním koupališti se skutečně vydařilo. Slunce nám přálo, byl krásný den, bylo vymyšleno mnoho soutěží pro děti, které měly vstup zdarma, dospělí za 30 Kč. Úspěšně probíhalo skákání v pytli, házení na cíl, závody kanoí, přesun přes koupaliště po laně. Velice úspěšná byla soutěž pro dospělé – přetahování lanem přes bazén, kde nastoupilo celkem 8 mužstev po šesti závodnících. Vítězné družstvo bylo odměněno sudem piva, který sponzoroval místní podnikatel. Ostatní, kteří napadali do bazénu, se zahřáli „panákem“ ferneta.

   Po celé odpoledne hrála hudba. Střídala se dechovka se swingem, vystupňovaná večer do nejtvrdšího beatu. Návštěvníci byli velice uspokojeni, každý našel pro sebe to, co ho nejvíce zaujalo. Velice rádi jsme všichni přivítali návštěvu našich seniorů z místního domova, kteří se v hojném počtu zúčastnili. Je dobře, že mezi nás tak dobře „zapadli“ a organizátoři tohoto vydařeného dne si váží každého návštěvníka, který projevil zájem o jejich činnost.

   Závěrem chci říci, že naše místní koupaliště je velice pěkné. Máme snahu jej v příštím roce podstatně upravit v původním slohu, hlavně se postarat o bazén a dětské brouzdaliště a o restauraci uvnitř tak, aby byl každý návštěvník spokojen. Místní koupaliště je v posledních letech již daleko více využíváno, než tomu bylo dříve, kdy jsme jej otevírali pouze na dva měsíce v roce. Nyní se zde konají výstavy různých spolků, má zde start a cíl běh Terryho Foxe, závody jízdních horských kol, Mšenská padesátka a na závěr sezony i Poslední koupání.

   Děkuji všem organizátorům, jednotlivcům i firmám, které přispěly ke zdárnému průběhu akce – Jáchym Hanauer, Miloš Jíra, K. Veselý – penzion Malba, Jawa – moto – ČZ club, stavební firma Guttenberg, rekreační středisko „Sever“, TJ Sokol Mšeno, Fam s. r. o.

Marie Štráchalová, starostka města


Fotogalerie z "Posledního koupání" je dílem Václava Nováka a Ladislava Homolky