Ředitelka Mateřské školy ve Mšeně děkuje všem rodičům dětí z MŠ za pochopení a velkou trpělivost, kterou měli se všemi organizačními problémy provázejícími začátek letošního školního roku. Tyto problémy vyvstaly během renovace poničených prostor mateřské školy. K jejich poškození došlo během letních prázdnin při havárii vody. Byly vyplaveny obě dětské šatny a velká část hospodářské budovy. Současně bych chtěla poděkovat rodinám Václava a Miloše Gurvayových, zaměstnancům MŠ, MěÚ ve Mšeně a jejich dvěma děvčatům z veřejně prospěšných prací za několikadenní nezištnou pomoc při likvidaci následků této havárie.

Dana Svobodová, ředitelka MŠ Mšeno