Dne 15. 9. 2004 bylo vyhlášeno na území našeho města pět památných stromů. Jedná se o javor klen varieta (Acer pseudoplatanus), obvod kmene měřený ve výšce 130 cm = 230 cm, dub zimní (Quercus petraea) 210 cm, buk lesní (Fagus sylvatica) 281 cm, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 240 cm, dub zimní (Quercus petraea) 240 cm. Jedná se o stromořadí na pozemku p. Gavranové (pozemek naproti bývalým kravínům) a je významnou dominantou okolní krajiny. Pravděpodobná doba založení stromořadí je před rokem 1930 podle pamětníků. Dříve zde bývalo zahradnictví p. Šimona, specializované na okrasné keře a stromy. Zahradnictví bylo na Mšeno podnik poměrně veliký, což lze dokázat dobovou fotografií (dole) z archivu města. Díky specializaci zahradnictví jsou v stromořadí zastoupeny různé variety dřevin. Stromořadí je dále i významným hnízdištěm ptáků a jeho narušením by došlo k narušení okolní krajiny. Ostatní stromy – buk lesní, ořešák černý, javor mleč, jasan ztepilý varieta, jasan ztepilý a javor klen – budou vedeny jako významné, neboť jsou nedílnou součástí stromořadí. 

Žádost o spolupráci
   Obracíme se na občany (pamětníky) s žádostí o spolupráci při zjišťování stáří a důvodu výsadby lípy na dolní návsi ve Skramouši u domu čp. 36. Za informace děkujeme. Veškeré dobové materiály (fotografie, knihy atd.) vrátíme nepoškozené. Víte o stromu, který by si zasloužil být památný? Máte nějaké historické podklady nebo víte nějakou pověst, která se ke stromu váže? Rádi vaše návrhy přijmeme a jako příslušný orgán ochrany přírody pro vyhlášení památných stromů mimo území CHKO Kokořínsko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů projednáme návrh s majitelem pozemku. Děkuji.

Vendula Šestáková, pracovnice odboru výstavby a ÚP – ochrana ŽP