Říjen
   4. 10. 1814
– nar. ve Mšeně Jan Křtitel PÍŠEK, divadelní a koncertní pěvec, v cizině propagoval českou národní hymnu – 190. výročí.
   6. 10. 1939 – zemř. Bohumil VAVROUŠEK, odborník na lidovou architekturu, působil zejména v Sedlci – 65. výročí.
   9. 10. 1954 – nar. v Mělníku Václav ZIMERMAN, technik ve Štětí, prozkoumal a píše o jeskyních na Kokořínsku, letos mu o nich vyšla kniha – 50. výročí.
   17. 10. 1854 – zemř. Josef ŠUBRT, kantor a regenschori ve Mšeně – 150. výročí.
   23. 10. 1909 – nar. Miloš KOSINA, pobýval ve Mšeně, autor románů pro mládež (i s tematikou mšenského okolí) – 95. výročí.
   29. 10. 1859 – zemř. Adolf KOSÁREK, malíř–krajinář (také hrad Kokořín) ve 2. pol. 19. stol. – 145. výročí.

Listopad
   3. 11. 1784
– nar. Antonín MÁNES, malíř–krajinář, tvořil na Mělnicku (i hrad Kokořín) – 220. výročí.
   13. 11. 1929 – nar. ve Skramouši Václav POLÁČEK, sportovec (lehká atletika) a sportovní organizátor – 75. výročí.
   30. 11. 1924 – nar. Pavel ŠOLTÉS, spisovatel, děj jedné ze svých detektivek situoval na Kokořínský důl – 80. výročí.