VYJÁDŘENÍ STAROSTKY

   Vážení občané, vážení čtenáři těchto místních novin, jako starostka města a současně členka redakční rady Mšenských novin musím reagovat na článek, který vychází na titulní straně tohoto čísla s názvem Zavírat se určitě nebude, který uvádí současní zastupitelé městského zastupitelstva, zdůrazněno poslanci za ODS.

   V první řadě je nutné říci, že o zavírání současného Domova seniorů vedení města jako zřizovatel nikdy neuvažovalo a všechna opatření, která dosud vedeme a ještě v krátké budoucnosti vést musíme, směřují k tomu, abychom získali finanční zdroje na provoz Domova seniorů. Podle mého názoru nikdo nemá právo mezi klienty vypustit takovou zprávu, povolat novináře a televizi ku pomoci, a tím vtáhnout obyvatele domova do starostí o provozní peníze. Starší člověk má duši velice citlivou, daleko citlivější nežli člověk v produktivním věku a zanést takový nepokoj a neklid do domova pro případné zviditelnění se je nepřípustné.

   Město, jak se říká v článku, postavilo skutečně za finance Ministerstva práce a sociálních věcí velkolepou stavbu, stavbu pro třetí tisíciletí. Ano, naši senioři si takovou stavbu zaslouží. Snahou města a hlavně generálního projektanta bylo vyprojektovat stavbu, ve které se budou klienti cítit dobře, bude vzdušná, otevřená všem i zvenku. Město nabídlo pozemek, který je téměř uprostřed města, mohlo jej nabídnout díky rozhodnutí zastupitelstva z roku 1996, kdy se tehdejší zastupitelé usnesli na tom, že tento pozemek bude jednou určen pro nějakou stavbu pro naše starší klienty, což se podařilo. Tento pozemek má hodnotu 315 000 korun a pamětníci se mohou připomenout dobu, kdy na tomto lukrativním pozemku měl stát velký objekt se všemi službami, který by byl zlikvidoval ty naše současné pěkné malé obchůdky, vyhledávané turisty a dalšími zákazníky.

   Dnes máme Domov seniorů, ve kterém mohou žít klienti odkudkoliv, nejsme specializovaní pouze na sever okresu a jeho okolí. Nemáme vyhlášené žádné podmiňující finanční platby před nástupem klienta do domova tak, jak je tomu v některých domovech v naší zemi. Nedáváme přednost klientům movitějším před ostatními. Ne, náš domov má snahu nabídnout stejné služby a stejné výhody všem klientům, stejné a rovné. Při takovém roztřiďování klientů nemá takový domov důchodců starosti s finančními náklady, tam si je prostě klient zaplatí. Ale ani v naší zemi nejsou všichni starší lidé movití. A kam by měl hlavu složit ten „chudší“? Kladu otázku, pokuste se nad tím zamyslet. A náš domov a jeho vedení se snaží provozovat domov pro všechny, kteří v něm hledají místo pro klidné stáří a u nás jej nacházejí díky personálu a ochotě všech zaměstnanců domova.

   Ale vše výše uvedené vede k tomu, že finanční náklady převyšují možnosti města. A to je ten problém, který řešíme a vyřešíme. Kdykoli navštívím náš domov nebo potkám klienty na ulici, ubezpečuji je o tom, aby si tuto starost nepřipouštěli, aby užívali v klidu všech možností, které domov nabízí, a žili si v klidu a pohodě. Na vyřízení tohoto problému je zde město a jeho zastupitelé a všichni, nejenom zastupitelé za stranu ODS, to je jenom volební předboj, ale to přejde. (Mimochodem, při dokončování vlastní stavby DS, kdy chybělo posledních deset milionů na dostavbu, se strana ODS od tohoto problému distancovala a nepomohla.)

   Naši zastupitelé, které jste jako zástupce za sebe zvolili, mají mít všichni stejnou snahu vést město tak, aby prosperovalo a vzkvétalo, aby se zde všem dobře žilo a líbilo. Tato snaha zastupitelů musí být bez ohledu na politické strany, protože v tak malém městečku si na politiku hrát nemůžeme, jsme tady kvůli občanům, ne kvůli politickým stranám.

   Vážení občané, žádám vás o trpělivost, ale vězte, že i tento problém vyřešíme a že nastane ten správný čas, kdy i tato věc, jak se říká, „uzraje“ a bude korunována úspěchem. Myslím, že již teď je částečný úspěch v tom, že i naši klienti se v našem městečku cítí mezi námi dobře, že jsou aktivní, že se mezi námi pohybují a že mezi nás patří. To je první úspěch a podstatný.

   Pokud budete mít potřebu doplnit si vědomosti o této stavbě, přijďte na radnici, kde jsme schopni vám předložit konkrétní materiály, abychom vás uspokojili. Neřešte tyto věci na chodníku, kde je vyřešit nemůžete. Obraťte se s důvěrou na radnici.

Marie Štráchalová, starostka města