ZAVÍRAT SE URČITĚ NEBUDE
ZASTUPITELÉ

   Když pan ministr Škromach 8. prosince loňského roku konečně, s více než dvouletým zpožděním, slavnostně otevřel Domov seniorů ve Mšeně, mohlo se na první pohled zdát, že si město a jeho vedení konečně oddechne. Finance na dostavbu se sehnaly, kolaudace proběhla celkem v pořádku, bodrý pan ministr slíbil peníze na provoz. Nic nebránilo jeho otevření. Opak byl ale pravdou. Město totiž postavilo velkolepou stavbu, jejíž provoz však nebylo schopno samo financovat. Již v této době bylo zřejmé, že v rozpočtu Domova bude chybět zhruba 5 milionů korun (zejména z důvodu zvýšení cen energií a zvýšení DPH se v současnosti částka vyšplhala na téměř 7 milionů) a nikdo nevěděl, kde je vzít. Měli jsme na stole i rozhodnutí Ministerstva financí o vrácení státní dotace včetně penále (cca 135 milionů Kč) s odkladem do 30. 6. 2004.

    V této situaci začal mšenský Domov seniorů na začátku letošního roku fungovat. Během února byl plně obsazen klienty, kteří již netrpělivě čekali na svůj nový domov. Slib pana ministra se však brzy ukázal jako další z jeho populistických výroků a bylo zřejmé, že finanční deficit neustále rostl. A protože se nic nedělo ani kolem vrácení dotace, navrhli jsme a zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání schválilo pověření pana Wasyliwa jednáním ve věci financování provozu Domova seniorů.

   Bylo třeba zajistit provozní prostředky pro letošní rok, způsob financování Domova do budoucnosti, odpuštění vrácení dotace a penále a konečné vyúčtování stavby včetně vyřešení vícenákladů vzniklých časovým prodloužením stavby. Bylo třeba vést celou řadu jednání na Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí i na Středočeském kraji. Jako zprostředkovatele těchto jednání byla vybrána pražská firma Galareal, se kterou pan Wasyliw svou činnost koordinoval.

    Přes některá počáteční nedorozumění se jednání vyvíjela celkem zdárně. Do průběhu jednání však přišel pád vlády a s ním spojená nejistota všech zainteresovaných a také období dovolených, ve kterém sjednat jakoukoli schůzku bylo nesmírně obtížné. To vše společně s mediální publicitou a stále rostoucí finančním deficitem vyvolává pochopitelnou nervozitu. I když všechny úkoly nejsou ještě splněny, zatím dosažené výsledky vypadají optimisticky.

   Jaká je současná situace?
   1. Provozní prostředky pro letošní rok: Ministerstvo financí našlo rezervu ve výši cca 6 mil. Kč pro dofinancování provozu v letošním roce. Jejich uvolnění však podmiňuje vyřešením provozu a financování v dalších letech.

   2. Provoz v dalších letech: Ve spolupráci s Ministerstvem financí, MPSV a Středočeským krajem je připraveno nestandardní schéma, na základě kterého by Domov i nadále provozovalo město Mšeno. O tomto návrhu budou v nejbližších dnech středočeský hejtman Bendl s ministrem Škromachem.

   3. Odpuštění vrácení dotace: Rozhodnutím Ministerstva financí již byla městu odpuštěna platba penále (cca 11 mil. Kč). Odpuštění vrácení vlastní dotace (cca 124 mil. Kč) je vázáno na konečné vypořádání stavby tzv. Uznávací doložkou. Ta byla po dlouhých průtazích na MPSV vypracována, v uplynulých dnech podepsána a odeslána na Ministerstvo financí.

   4. Konečné vyúčtování stavby: Na základě výše zmíněné Uznávací doložky bude dořešeno i konečné vyúčtování stavby.

   K optimismu vede i poslední postoj Středočeského kraje. V souvislosti se slavnostním otevřením opravené Karlovy ulice, které proběhlo za účasti hejtmana 13. 9., došlo i k jednání o Domově seniorů. Hejtman v rozhovoru s p. starostkou Štráchalovou, p. Švecovou a p. Wasyliwem sice potvrdil postoj Kraje v žádném případě nepřebírat mšenský Domov, vyjádřil však jasně ochotu podílet se na jednání o podmínkách, za kterých by bylo schopno Domov provozovat město. Prvním krokem by mělo být právě výše zmíněné jednání s ministrem Škromachem. Termín jejich schůzky se v současnosti dolaďuje.

   Hejtman však jednoznačně odmítl uzavření tohoto zařízení, vystěhovávání klientů či podobné akce. I podle jeho názoru musí domov sloužit těm, pro které byl vybudován. Jasné je také naše stanovisko k této problematice. Když už je město jednou zřizovatelem Domova seniorů (ať si o tom myslíme cokoli), je jeho povinností postarat se o to, aby Domov fungoval. Jsme připraveni i nadále vynaložit veškeré možné úsilí pro zajištění jeho provozu.

Jana Švecová, Pavel Vidman a Vladimír Wasyliw, zastupitelé zvolení za ODS