Ohlédnutí za úspěšnou slavností v nedalekých Chorušicích

   Tradiční termín poutní slavnosti Nanebevzetí P. Marie jsme letos o týden předběhli, což se stalo v souladu s usnesením zastupitelstva obce a reakce na možnosti provozovatelů atrakcí, kde oproti loňsku přibyly další – kolotoč, střelnice a autodrom, tedy ideální pro potřeby malé pouti. Spolupořadatelem letošní pouti se stala Římskokatolická farnost Chorušice pod vedením Pátera Leopolda Paseky. Po dvou letech uzavření kostela Nanebevzetí P. Marie v Chorušicích se v něm v sobotu konala Mše svatá ke cti Panny Marie, kterou sloužili Páter Paseka, vikář mladoboleslavský, Páter Jan Jucha a Páter Antonín Audy. Dále byla zahájena a vernisáží uvedena výstava „Záběry z misijních cest“ Pátera L. Paseky.

   Díky aktivitě Pátera Paseky byl do Chorušic zapůjčen a přivezen originál mariánského obrazu z 13. století, ke kterému v minulých staletích putovaly zdaleka tisíce poutníků, jež věřili v jeho zázračné účinky. Přítomní, zejména mladší generace, se tak mohli seznámit s tím, co je vlastně podstatou pouti: vyslechnout poutavé povídání, zapálit svíčku a přát si… Během celého sobotního dne přicházeli lidé ke zhlédnutí výstavy, pro svíčku i obrázek mariánského obrazu. V neděli byla výstava otevřena od 11.30 h až do koncertu chrámové hudby se začátkem v 15.30 hodin. Při sobotní Mši svaté i nedělním koncertu byl kostel zcela zaplněn, v pěkném a důstojném prostředí si mohli návštěvníci vychutnat nevšední kulturní zážitek. Vše, co jsme nyní jmenovali, by ale nevzniklo bez spolupráce Římskokatolické církve a obce, bez účasti chorušických, vtelenských, libeňských, kaninských a nebuželských občanů na dobrovolných brigádách, kdy se ze 2 roky zakonzervovaného staveniště stalo opět kulturní místo pro společné setkání lidí. Všem, kteří se brigád zúčastnili, za jejich práci děkujeme. Děkujeme rovněž i všem chorušickým občanům, kteří přispěli květinami, a Katce Huňkové za květinovou výzdobu kostela.

   Z programu pouti zaujaly výstavy dobových pohlednic, zapůjčených regionálním muzeem v Mělníku, kde odměnou organizátorům byly vášnivé debaty nad místními, ale především i mšenskými záběry starých pohlednic, nad tím, jak byly stavby uspořádány před cca 70-90 lety a jak dnes. Pěkně navštívená byla prodejní výstava mšenské keramičky Hany Průchové a prodejní výstava ručně šitých čarodějnic zhotovitelky, paní Dimitrovové z Ploskovic. Obě byly středem trvalého zájmu, a pokud můžeme měřit zájem počtem prodaného zboží, tak keramiky bylo prodáno na 60 ks a čarodějniček více jak 80 ks všech velikostí. Když k tomu přidáme získání dalších prodejních kontaktů, je výstava užitečná pro návštěvníky i vystavovatele.

   Nedělní program na podiu byl více jak z poloviny věnován dětem. Velice sympatický mladý jazzový zpěvák a zpívající žongler Jan Šmikmátor, artisté a vrcholem pak vystoupení Petry Černocké a Jiřího Pracného se svým recitálem. Publikum si Petra Černocká získala přístupem a soutěžemi pro děti. Když se přidal německy mluvící chlapeček a vždy výmluvná děvčátka, bylo o legraci postaráno. Shrneme-li program pouti, myslím, že se povedl a pro návštěvníky bylo k vidění opět něco jiného a zajímavého. Děkujeme všem, kteří se na tvorbě programu podíleli – od myšlenek, kterými je třeba začít, až po samotnou realizaci programu. Jako každoročně chválu a ocenění zaslouží paní Kašparovská, Huňková a p. Bláha, zaměstnanci obce Chorušice, pro které byl tento víkend plně pracovní. A závěrem? I když po stránce organizační není vše závislé jen na obci a místních občanech, věřme, že s pomocí všech, kteří mají o pořádání pouti v Chorušicích zájem, se podaří sestavit a zajistit pěkný program i té příští v roce 2005.

Martin Bauer