Vydařená oslava v Domově seniorů ve Mšeně

Blahopřání jubilantce

   V minulém týdnu jsme se společně zúčastnili oslavy pořádané u příležitosti významného životního jubilea paní Anny Pecherové, obyvatelky Domova seniorů ve Mšeně. Osmadevadesátileté jubilantce přišli popřát z větší části klienti a vedení domova i starostka města s matrikářkou. Již v hale byla slyšet harmonika. Paní Pecherová se dostavila za doprovodu svých nejbližších do malé jídelny, kde se celá oslava konala. Harmonika, mistrně ovládaná panem učitelem Horňákem, vytvořila příjemnou pohodu. Kdo chtěl, mohl si zazpívat, a tím byla celá atmosféra umocněna. Hrálo a zpívalo se na přání, pan učitel bez přestání hrál a hrál... Poté rodina poděkovala za oslavenkyni všem za příjemné posezení, dárky a květiny.

   Z celé oslavy lze udělat jeden závěr: Přestože venku „řádí“ třicetistupňová vedra, naši klienti žijí v pohodě, umějí se mezi sebou pobavit, umějí se zapojit do kolektivních záležitostí, umějí se prosadit ve stravovací komisi, umějí si společně zarecitovat i vyrobit drobné suvenýry. Přejme si navzájem, ať tato atmosféra nikdy nevyprchá, ať všichni ve zdraví užívají výhody domova a celého okolí. Poděkování patří personálu, vedení i všem aktivním, kterým se daří výše uvedenou atmosféru nejen udržet, ale i rozvíjet.

Marie Štráchalová