Základní škola ve Mšeně má od prvního září novou ředitelku i zástupkyni

Nová zástupkyně (vlevo) a ředitelka ZŠ Mšeno

   Poslední školní rok nepatřil v mšenské základní škole k těm, na něž by se chtělo příliš vzpomínat. Spory mezi ředitelkou Vondráčkovou a velkou většinou pedagogického sboru vyvrcholily letos v květnu. Zastupitelstvo města ve snaze řešit tento problém se rozhodlo vypsat konkurz na nového ředitele místní základní školy. Datum bylo stanoveno na poslední červnový den, kdy ze tří uchazeček byla konkurzní komisí vybrána Jiřina Trunková, která byla po schválení Krajským úřadem Středočeského kraje jmenována do funkce Marií Štráchalovou, starostkou města Mšena. Nová ředitelka si vybrala za svou nejbližší spolupracovnici Hanu Nečasovou, která bude pracovat jako zástupkyně ředitelky. Zašel jsem za nově jmenovanou dvojicí v čele mšenské základní školy, abych ji požádal o rozhovor. Strávili jsme v družné debatě více než hodinu a půl, názory na nejrůznější problémy padaly ze všech stran, a tak mi obě mladé dámy jistě prominou, když jejich odpovědi nebudu přísně rozlišovat.

Popište mi poslední půlrok u vás ve škole...
Navenek všechno „šlapalo“, práce školy byla vehementně prezentována na veřejnosti, ale vztahy uvnitř nebyly ideální. Troufneme si tvrdit, že kdyby byly normální, asi by ke konkurzu nikdy nedošlo. Ovšem v situaci s tak vypjatou psychikou se dlouhodobě pracovat nedá. Dá se říci, že většina sboru nenašla s paní ředitelkou Vondráčkovou společnou řeč. Problémy vyvrcholily odesláním petice učitelů na kraj, který v odpovědi uvedl, že řešení má v rukou rada města. Po třech týdnech přišlo rozhodnutí o konání konkurzu od paní starostky Štráchalové.

Šly jste do konfliktu s ředitelkou s úmyslem stát se vedoucími pracovníky školy?
Ale vůbec ne. Vzhledem k situaci bylo naším původním záměrem oslovit Ivetu Svobodovou, dnes už bývalou zástupkyni, jako budoucí ředitelku. Nejprve souhlasila, ale i vzhledem ke svým rodinným problémům nakonec odmítla. Z celého pedagogického sboru se přihlásila jen Jiřina Trunková, která měla být v konkurzu naší „pojistkou“ proti paní Vondráčkové. Ta se pak z konkurzu omluvila ze zdravotních důvodů.

Po vašem jmenování asi nastala honička...
To si pište, že ano. Přebírání inventáře, revize elektro, nářadí, výtahu na popelnice, kotlů, komínů, zajištění malířů, objednávky nových učebnic a pomůcek, to je jen zlomek úkolů, které jsme musely řešit.

Jak se vám od září promění pedagogický sbor?
Z loňského kádru odešly pouze Alena Vondráčková a Iveta Svobodová, všichni ostatní učitelé zůstali. Naopak přivítáme tři nové tváře – Alenu Kaulerovou, Renatu Kůtkovou a Martinu Klementovou. Ta je zatím nekvalifikovaná, ale od září zahajuje studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

S jakými předsevzetími vstupujete do nového školního roku?
Především chceme, aby se dětem u nás ve škole líbilo, aby tady byly spokojené. Nouzi o žáky zatím nemáme, dokonce se nám přihlásily nové děti i ze vzdálenějších obcí (Mělnické Vtelno). Ve vzdělávacím procesu chceme pokračovat v trendu minulých let, např. v přípravě tzv. projektových dnů nebo skupinové výuky. Chceme pečovat o rozvoj zájmových kroužků mimo vyučování, dětem budou k dispozici i oddělení školní družiny. Ve výchovné složce byly v posledním období značné rezervy. Musíme dětem stanovit pevná pravidla chování, jejichž plnění bude důslední kontrolováno, např. zdravení dospělých. Jde o dlouhodobý proces celého pedagogického kolektivu, výsledky zřejmě nebudou zřejmé ihned. Chtěly bychom ještě prohloubit spolupráci s rodiči nejen přes již existující Sdružení rodičů a přátel mšenské školy (dětský den, ples školy, školní výlety), ale i v individuálních setkáních přímo s rodiči na třídních schůzkách či při osobních domluvách. Rodičům můžeme po domluvě nabídnout osobní účast v hodinách. Doufáme v tradiční dobrou spolupráci s městem, jemuž chceme poděkovat třeba za novou fasádu. Do dalších let plánujeme generální obnovu parku před naší školou. Chceme navázat dobrou spolupráci také s mateřskou školou a pořádat společné akce. Nezapomeneme ani na Domov seniorů, představujeme si, že dědečkové a babičky přijdou za dětmi do školy a ony na oplátku za nimi. Stranou zájmu nezůstane ani mšenská knihovna, mšenské spolky (Sokol) či okolní školy.

Co byste chtěly popřát svým kolegům?
Kromě pevného zdraví také dobré vykročení do nového školního roku.

Karel Horňák