V září oslaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

91 let: Anna KAULEROVÁ, Karlova 43.
80 let: Jaroslav KOLÁŘ, Boleslavská 451; Božena RATAJOVÁ, Boleslavská 451.
75 let: Anna JIRASOVÁ, Boleslavská 451.
70 let: Josef KAULER, Na Tržišti 416; Anna VEJVODOVÁ, Zahradní 127.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Jubilea baráčníků
ZÁŘÍ – 76 let: Miroslav NAJMAN, člen; 70 let – Anna VEJVODOVÁ, kontribuční; Josef KAULER, člen.
Vše nejlepší přeje konšelstvo.