Dřevokazná houba a extrémní sucho byly proti zápisu lípy do knihy chráněných stromů

   Dvanáctý srpen 2004 byl posledním dnem života rozložité lípy v parku na náměstí Míru ve Mšeně. Dvě ohromné větve, které se nečekaně odlomily od kmene, spadly ve dvou směrech. Jedna z větví dopadla těsně vedle lavičky proti cukrárně, kde si turista z Mladé Boleslavi právě pochutnával na dobré zmrzlině. Naštěstí ho jedna z větví jen lehce škrábla do ruky. Druhá „sestřička“ dopadla na řadu skříněk mšenských spolků směrem k restauraci u Zlatého lva, aniž by způsobila výraznější škodu.

   Tato lípa malolistá (Tilia chordata) byla podle pamětníků vysazena ke vzniku samostatné Československé republiky, tedy 28. října 1918. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že současná lípa není původním stromem v parku na náměstí. Další pamětníci totiž uvádějí, že původní lípa, vysazená 28. 10. 1918, za dva roky uschla a byla nahrazena novým stromem o dva roky později, tedy 28. října 1920. Myšlenka vysazení lípy ke dni výročí založení samostatného Československa zůstala tedy zachována. Z těchto pramenů a podle dobových fotografií lze usuzovat, že „naše“ lípa byla stará nejméně 84 roky. K tomuto „věku“ však musíme připočítat ještě nejméně 4–5 let v momentě, kdy byla sázena.

   Ironií osudu zůstává, že na odboru výstavby a životního prostředí na MěÚ ve Mšeně už byla připravena žádost na příslušné orgány státní správy, aby lípa na náměstí ve Mšeně byla zapsána do seznamu chráněných stromů v České republice. Expanzní a nepozorovatelné napadení zákeřnou dřevokaznou houbou a po dva roky extrémní sucho však vykonalo své. Strom, jehož obvod ve výšce 130 cm nad zemí činil 300 cm, byl již tak napaden, že ho nebylo možné zachránit. Výška lípy byla odhadem 20 m, z toho výška kmene 3 m, zbytek tvořila koruna. Podle posouzení odborníka nebyl tento strom již dále bezpečný. Z důvodu bezprostředního ohrožení života a zdraví i hrozící škodě značného rozsahu byl tento nemocný strom pokácen.

Vendula Šestáková, odbor výstavby a ÚP – ochrana životního prostředí MěÚ Mšeno


Fotogalerie z kácení lípy - foto Karel Horňák