Výlet na Máchovo jezero
  Samozřejmě jsme žádné prázdniny neměli. Naši klienti neodjeli na dovolené ani domů do rodin, takže pravidelný běh našeho života pokračoval i v letních dnech. To, že je doba dovolených, jsme poznali my zaměstnanci, protože jsme se všichni snažili nahradit chybějící personál, aby námi poskytované služby nebyly z důvodu našich letních radovánek moc znát. Myslím si, že se vše podařilo zajistit a všichni byli spokojeni.

   Naše prázdniny začaly výletem na Máchovo jezero. Této akce se zúčastnilo 28 klientů. Snažili jsme se s sebou vzít i seniory, kteří se pohybují převážně s pomocí vozíčků a francouzských holí. Po snídani jsme vyrazili do Doks a krásnou procházkou jsme se dostali až na hlavní pláž, kde na nás čekal parník, takže jsme si neodpustili projížďku. Počasí nám přálo a všichni byli spokojeni. Ještě bych se chtěla zmínit o tom, že tomuto výletu předcházelo setkání klientů. Na toto setkání si sami připravili vyprávění o Máchově kraji, povídání bylo protkáno písničkami a četbou básně Máj, kterou přednesla p. Doležalová. O historii Doks vyprávěl p. Borský. Celé setkání vedl pan Kolář. Nutno podotknout, že tuto akci si klienti zorganizovali sami a my jsme se stali pozornými posluchači.
  
   Také jsme zorganizovali návštěvu Kulturního domu v Mělníku, kde jsme navštívili vystoupení Josefa Aloise Náhlovského. Bavil nás od začátku představení až do konce svým osobitým vtipem, takže jsme si příjemně odpočinuli. Začátkem července mezi nás zavítaly dva folklorní soubory z Brna a Poličky, které se účastnily Mělnického vrkoče. Pochlubily se pravými moravskými tanci a písněmi. Opravdu to byla nádhera, když domovem zněla cimbálovka. 

V dobré náladě   V dílně bylo také napilno. Byli jsme pozváni do neratovického Domova seniorů, který vyhlásil soutěž pro několik domovů seniorů o nejlepší kolekci šperků, vyrobenou našimi obyvateli. K výrobě jsme použili korálky, kůži, lýko, jádra z broskví, sisal jadérka z jablek atd. Na přehlídku jsme s sebou vezli i muže jako manekýna, pana Jáchymstála. Byl oblečen v country stylu a umístil se na šestém místě z 25 hodnotících výrobků. Na výrobě kolekcí se převážně podílely paní Synková a paní Marhoulová a i touto cestou bych jim chtěla poděkovat. Na konci září připravujeme výstavku těchto výrobků a fotografií, které pořizujeme od zahájení provozu Domova seniorů. Datum a čas této akce ještě včas upřesníme a všichni budeme rádi, když se vy, obyvatelé Mšena, přijdete mezi nás podívat, jak se u nás žije a jak se bavíme.

   Další výlet jsme naplánovali do Kokořínského údolí. Naše trasa vedla přes Nebužely na Harasov, kde byla první zastávka. Prošli jsme se kolem nově opraveného přírodního koupaliště, kde pan Jáchymstál opět prokázal svoji zdatnost a zaplaval si. Potom jsme se posilnili hranolky, kávou (někteří i pivem) a vyrazili jsme na další trasu. Následující zastávka byla pod Pokličkami, které jsme si prohlédli pouze zdola, protože jsme si na 25O schodů netroufli. Cestou domů jsme se zastavili na Lakách podívat se na koně a potom hurá na oběd. Z výletu byli všichni zmoženi a celé odpoledne odpočívali. Ani beseda s knihovnicí p. Říhovou nebyla přerušena. Při setkání jsme si povídali o Boženě Němcové, o jejím životě a knihách které napsala. Myslím si, že jsme opravdu nezaháleli a už chystáme další podzimní akce a setkání.

Jana Wasyliwová