Ve čtvrtek 12. srpna 2004 jsme museli pokácet lípu na náměstí ve Mšeně. Na základě znaleckého posudku odborníka pana Hnilici, který byl povolán, když se svévolně odlomily dvě velké protilehlé větve, bylo nutno vyřknout ortel: lípu je nutné pokácet, protože znalec nemůže dát městu jistotu po stránce bezpečnosti. Podle znalce pana Hnilici byl vnitřek lípy napaden houbovitou chorobou, pro kterou jsou současné horké dny přímo živnou půdou. Bylo to znát i na řezu odlomených větví, které byly z 80 % napadené, a pouze jejich slabý okraj byl zdravý.

   O pomoc při kácení jsme požádali Hasičský záchranný sbor Mělník, který přijel s výsuvnou plošinou. Asistovali také členové místního spolku dobrovolných hasičů Mšeno, kteří větve pořezali na menší kusy, aby se s nimi dalo manipulovat. Hlavní slovo měl pan Hnilica, odborník na výsadbu stromů, který z výsuvné plošiny osobně nejprve uvazoval, poté odřezával jednotlivé větve a spouštěl je po laně dolů. Místní zaměstnanci města nakládali pořezané větve na traktorový vlek a děvčata z veřejně prospěšných prací prováděla základní úklid parku. Pracovalo se nepřetržitě od půl jedné do pozdního odpoledne. Hladký průběh dopravy zajistila Policie ČR z místního oddělení.

   Na jedné straně je to smutná záležitost, protože se jednalo o lípu vysazenou ke vzniku Československé republiky. Na druhou stranu lze říci, že likvidace tohoto stromu byl „koncert“. Proč? Jednoduše, všichni zúčastnění jsou lidmi na svých místech, odborníci ve svém oboru a všichni odvedli kvalitní práci. V těsné blízkosti se v parku nachází Mariánské sousoší, které se v současné době restauruje nákladem půl milionu Kč. Je to sousoší z pol. 18. století s velkou historickou cenou. Kácení lípy proběhlo tak citlivě, že nedošlo k žádné újmě nejen u této památky, ale ani u 10 informačních skříněk, které nehodu přestály bez jediné úhony, bez jediné rozbité tabulky skla. Za poctivou a šetrnou práci, odvedenou všemi zúčastněnými, chci poděkovat. Druhý den zbyl po mohutném stromě jen veliký pařez, který odstraní zaměstnanci města v nejbližších dnech. Město pak zajistí slavnostní výsadbu nového stromu.

Marie Štráchalová, starostka města 


Fotogalerie z kácení lípy - foto Karel Horňák