Ve svém areálu otevřeli chovatelé našeho města v sobotu 24. července svou již 7. tradiční výstavu drobného hospodářského zvířectva. Svá odchovaná zvířata zde předvedli nejen místní, ale i chovatelé ze širokého okolí. Návštěvníci si mohli prohlédnout 349 králíků, přes 200 kusů drůbeže v 65 voliérách a 83 holubů různých plemen a rázů. Velká část vystavených zvířat byla prodejná, a tak si mohli návštěvníci výstavy doplnit své chovy zakoupením čistokrevných jedinců. Nejpočetnější a nejpestřejší byla expozice králíků – 76 chovatelů přivezlo pestrou paletu 46 plemen.
   Spravedlivé a přesné hodnocení provedli posuzovatelé králíků: Zuzana Červená, Milan Hradec, Jaromír Michel a Ing. Aleš Studničný – drůbeže: Ing. Šonka a Josef Vilhelm a holubů: Josef Schutz. Funkce vedoucího expozice zajistil u králíků Robert Toman, u drůbeže Pavel Adamčík a u holubů Vladimír Polcar. Při zajišťování dalších potřebných úkolů kolem výstavy obětavě pracovali Marie Hudcová, Jiří Povejšil a Miroslav Spousta.
   Mšenští chovatelé pod vedením svého předsedy Jana Fryče věnovali přípravě výstavy velkou pozornost. O údržbu a čistotu areálu po celý rok pečuje správce areálu Josef Kašpárek i velmi obětavý předseda Jan Fryč. Hospodářem výstavy je přesná a velice pracovitá Jana Blažejová, která zajišťuje příjem a prodej zvířat i přípravu u návštěvníků velmi oblíbené tomboly. Do práce zapojila své dcery Radku a Ivu. Letošní tombola byla mimořádně bohatá. Nejcennější výhrou letošní tomboly bylo pěkné sele, které věnoval tombole chovatel králíků, drůbeže a holubů člen mšenské organizace přítel Pavel Adamčík. Losem za 5 Kč si tuto výhru odvezl návštěvník výstavy z Liběchova. V tombole bylo letos několik set cen a o její přípravu a provoz se starala Iva a Radka Blažejová. Při prodeji zvířat pomáhala dcera předsedy, paní Monika Suchochlebová.
   Důležitou částí výstavy bylo také občerstvení, zajišťované paní Věrou Kindlovou a paní Dlouhou a Křepénskou. Vstupenky a katalogy prodával u vchodu do areálu pan Jindřich Jakl a Hana Hasová. Počet návštěvníků je odhadován asi na 800. Přesně ho nelze určit, protože děti měly vstup volný. O hladký průběh výstavy se starali i další členové mšenské organizace i někteří její přátelé chovatelé. Návštěvníkům výstavy se v pěkně upraveném areálu a příjemném prostředí líbilo a přejí organizátorům do další práce mnoho úspěchů.

Miroslav Spousta