„Na cestě z temna poroby k slunci svobody zaplatili jsme životy svými zvůli cizáckých mocí. Ty, český člověče, horlivě střez toho, aby vláda věcí tvých trvale zůstala v rukou tvých..."
   Citát z nápisu na pomníku Mistra Jana Husa připomněl evangelický farář Michal Šimek v úvodu slavnostního shromáždění, které se konalo v pondělí 5. července 2004. Ve svém projevu se kromě připomínky Mistra Jana Husa věnoval také dalším, většinou pronásledovaným, kteří za své názory trpěli, museli opustit svou vlast, ba dokonce položili svůj život – Josef Švob, Augustin Heřman, kněz Arnošt Poláček z Babic, sedlák Bedřich Mach z Kluk (umlácený STB) i Jan Palach.