V srpnu oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

98 let: Anna PECHEROVÁ, Boleslavská 451.
92 let: Miroslav ŠESTÁK, Boleslavská 451.
85 let: Zdenka PISKÁČKOVÁ, Boleslavská 209.
80 let: Lidmila NOVÁ, Sedlec 34. 70 let: Bohuslav ŽIVNÝ, Palackého 175; Ladislav BALOUS, Přemyslova 87.
65 let: Hana HOUŽVICOVÁ, Růžová 62; Eva STRNADOVÁ, Boleslavská 394.

Jubilea baráčníků
   ČERVENEC – 73 let: Marie HAVLÍČKOVÁ, členka; 64 let: Rosalie TŘÍŠKOVÁ, členka konšelstva.
   SRPEN – 57 let: Anna ČERNÁ, členka; 55 let: Marie ŘÍHOVÁ, syndička a zapisovatelka; 42 let: Ivana ŠEDINOVÁ, členka. Vše nejlepší přeje konšelstvo.

   Dne 25. května 2004 navždy opustil naše řady Jiří ŘÍHA, místorychtář mšenských baráčníků. Odešel nečekaně ve svých 59 letech. Děkujeme za jeho práci a obětavost pro spolek. Loučíme se a budeme vzpomínat. Konšelstvo Obce baráčníků.

Poděkování
   Děkuji členům Obce baráčníků, všem přátelům a známým za slova útěchy a květiny při úmrtí mého manžela Jiřího Říhy. Manželka s dětmi.

Vzpomínka
Dne 2. června 2004 zemřela naše členka Marie ŠIMONKOVÁ ve věku 86 let. Čest její památce. Konšelstvo Obce baráčníků.