Snad všichni občané Mšena vědí, že ve městě je hrstka nadšenců, členů ochotnického divadelního souboru, který po Vl. Krausovi v posledních letech úspěšně vede profesionální režisér Jaroslav Vízner. Svou trpělivou a neústupnou náročností dokázal při nastudování hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“ dovést celý soubor ochotníků k obdivuhodným výkonům. O tom se přesvědčili mnozí z nás na loňské premiéře i při četných reprízách. V současné době připravuje další premiéru.
   Pro většinu z nás však tím naše vědomosti o činnosti zdejších ochotníků končí. Málokdo ví, že podle dostupných informací by ochotnický soubor města Mšena měl v tomto roce 2004 oslavit 200 let svého trvání. To je úctyhodné výročí s jakým se každý pochlubit nemůže. Tak dlouhou tradici má v celé republice jen pár profesionálních divadelních souborů a mezi ochotnickými je jich ještě méně. Co my sami však o této krásné a dlouhé tradici města víme? Takové výročí vybízí nejen k oslavám, ale především k fundovanému studiu veškerých dostupných materiálů, ke sběru dobových fotografií a jiných divadelních relikvií, které by neměly zůstat jen pečlivě uložené u někoho v šuplíku.
   Možná, že někde na půdě jsou ještě staré kulisy a jinde zase dobové divadelní kostýmy. Prý existovala i divadelní kronika, jejíž objevení by bylo ze všeho nejcennější, protože bez ní jsme odkázáni jen na kusé vzpomínky žijících pamětníků. Přesto i takovéto vzpomínky očitých pamětníků, nebo i jejich potomků, jsou cenné. Vždyť v tomto případě již nejde jen o lokální historii Mšena a Kokořínska, ale o kulturně historický význam v celostátním měřítku.
   Podaří-li se nám shromáždit potřebné materiály a informace, bude možné je prezentovat veřejnosti na výstavě, která by pak umožnila odborníkům kvalifikovaně je zpracovat pro účely Divadelního ústavu ČR a stala by se podkladem k vytvoření dokumentárního filmu o tradici a současnosti mšenského divadelního souboru, který se připravuje pro Českou televizi. Současná činnost tohoto souboru se již natáčí.
   Na základě výše uvedeného Vás tímto vybízíme a prosíme o zapůjčení všech dostupných materiálů, které bychom mohli prezentovat na zmíněné výstavě a které následně fotograficky a filmově zdokumentujeme pro účely divadelního archivu a vzniku dokumentárního filmu. Po ukončení takové výstavy a dotočení filmu majitelům relikvií vše dle přání vrátíme. Výše zmiňované materiály i veškeré informace o nich, a také spojení na Vás, můžete zanechat v pracovní dny na městském úřadu v knihovně u paní Říhové, nebo o víkendech v nově otevřeném informačním centru v místnosti za knihovnou. Další informace nám můžete sdělit též elektronickou poštou na webové stránky města Mšena. V každém případě zanechte prosím spojení na Vás. Předem děkujeme a věříme, že dobrá věc se nám za Vašeho přispění podaří.

Mgr. Pavel Hiřman