Obec Kadlín připravila již počtvrté bohatý kulturní program na Kadlínskou pouť. V sobotu 17. července vše začalo mší svatou. V 10 hodin pokračovala kulturní akce vernisáží obrazů mistra Lubomíra Procházky. Vedle obrazů zavzpomínal mistr na svůj pěvecký život. Zazpíval několik písní a sám se doprovodil na klávesy. Pro všechny, kteří se dostavili do sálu bývalé hospody, to byl zážitek neobyčejně krásný. Jsme přesvědčeni, že jeho zpěv si každý z přítomných zapamatuje.
   Dalším aktem bylo křtění již páté publikace Vlastimila Čecha „Proměny zemědělství v Kadlíně.“ Autor v ní zavzpomínal, jak se kdysi v Kadlíně pracovalo až do časů přítomných. Výtvarnice a grafička Lenka Kocierczová připravila velmi poutavou výstavu „Jak Kadlín ke svému jménu přišel a došel k módě“. Tato výstava byla zúročena módní přehlídkou na obecním sále. Módní přehlídku slovem uváděla Radka Tesárková. Celý tento děj byl návštěvníky v sále bouřlivě doprovázen. Porota vybrala nejlepší kostýmy, které byly starostou obce Zdeňkem Šestákem patřičně oceněny. Poté následoval koncert na klávesy (klavír) Lukáše Petřvalského. Tento varhaník do našeho Kadlína rád zajíždí a jeho umění je bouřlivým potleskem oceňováno.
   Další program probíhal pod památnými stromy u obecního úřadu. Zde se soutěžilo v nejpomalejší jízdě na kole. Velmi pěkný kulturní zážitek všem přítomným nabídlo vystoupení divadla TY-JÁ-TR z Prahy 7, tradičně na louce pod kostelem. Dlouhým potleskem všichni diváci ocenili kvalitní nastudování i jednotlivé výkony herců ve hře „Stará historie“ Každým rokem se těšíme, co nového nám tito mladí lidé ukáží. Velmi rádi do našeho malého Kadlína zajíždějí. Ve 20 hodin začala hojně navštívená tradiční pouťová taneční zábava. V sobotu i v neděli probíhaly pouťové atrakce i obě již vzpomínané výstavy.

Vlastimil Čech