V červenci oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

91 let: Božena TITĚROVÁ, Boleslavská 451.
90 let: Miroslav ŠESTÁK, Boleslavská 300.
75 let: Miluše PAŘILOVÁ, Boleslavská 287; Libuše ŠTRYNCLOVÁ, Boleslavská 451.
70 let: Josef BÖHM, Na Výsluní 402.
60 let: František LUDVÍK, Nádražní 325; Alena MOKRÁ, Na Klůčku 406; Jan ŠTEKL, Boleslavská 394.

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.