Slavnostní shromáždění k uctění památky Mistra Jana Husa, který byl před 589 lety dne 6. července 1415 upálen na koncilu v Kostnici, se koná v pondělí 5. července 2004 od 15.00 h ve Mšeně u Husova pomníku na náměstí Míru. K účasti zve sbor Českobratrské církve evangelické ve Mšeně společně s Městským úřadem Mšeně. Mistr Jan Hus patří k nejvýznamnějším postavám českých dějin. V současnosti, kdy řada lidí vnímá Husův svátek jako den volna, si chceme připomenout význam osobnosti, která v různých dobách inspirovala naše předky k zápasu o svobodu.

   JAN HUS, O postačitelnosti Kristova zákona, 1414: „Je povinností moudrých, aby nejprve člověka pozorně vyslechli, slyšené zkoumali před soudem rozumu, prozkoumané poctivě vážili a teprve potom uvážené s čistým svědomím rozsoudili, varujíce se při tom hněvu, závisti, nenávisti a malicherné ctižádosti, vlastností, které znemožňují duchu postihovat pravdu a podlamují soudcovu spravedlivost. Proto já, nepatrný a bezvýznamný člověk, chystaje se promluvit před mnohem moudřejšími - jak za to mám - shromážděnými z celého světa, zapřísahám vás milosrdenstvím Ježíše Krista, pravého Boha i pravého člověka, abyste mne tak, jak jsem právě vyložil, v klidu vyslechli ...“

Michal Šimek, evangelický farář