Je bláhové přidávat polínka k ohni výčitek 

   Přiznám se, že jsem byla vyvedená z míry tím, jak probíhal předvolební boj (či spíše mumraj) do Evropského parlamentu. Co čekali politici od lidí po tom nevkusu a blábolech? Každý normální člověk má radost a uspokojení z dobře vykonané práce. Právě pro ten pocit uspokojení dokážou a dokázaly matky skloubit povinnosti v zaměstnání s povinnostmi k dětem. Politici ve státě, kde tak rapidně vzrostla nezaměstnanost, by měli mít více ohledů na tyto občany a častěji se zabývat jejich postavením, aby mohli také poznat své uspokojení z takové práce. Nezaměstnaní pak mohli získat pocit, že jejich situace není politikům lhostejná. Není to ostatně jediná oblast, kde mohli politici nabývat hřejivý pocit z dobré práce. Je bláhové přidávat polínka k ohni výčitek, který se po volbách rozhořel.
   Chci se jen několika větami zmínit o tom, jak ojediněle vnímá všechno dění ve státě můj přítel Jiří Lessler, básník, spisovatel a publicista. Pan J. L. je slepý. Nebyl slepý vždy, vystudoval na malířské akademii. Jeho poetické obrazy ze soběslavských blat jsou v tamním kraji známé. Oslepl až po tragické události a následném onemocnění. Do zlé tmy pod očními víčky si zřejmě odnesl spoustu poezie, smyslu pro radost, krásu a pravdu. Každý týden mnoho tamních lidí – vidoucích – čeká na jeho článečky, poznámky k událostem v městečku i ve státě. Je tomu opravdu tak, jak řekl Exupery, že srdcem vidíme lépe? Před minulými volbami nestačila prý jeho žena odpovídat na telefonické dotazy lidí, kteří se ptali na radu jak volit.
   Na moje rozhořčení, že byla špatná příprava voleb, a proto jsou tak bídné výsledky, mi pan Jiří řekl: Nejvíc lidí chodilo volit bez přípravy vždy, když se cítili ohroženi, nebo když byla ohrožena jejich země. Je to sice smutné, že se lidé dokážou vážně zamyslet, až když je zle, ale je to tak. Že přišlo volit málo lidí? Zřejmě se necítí být občany své země, když necítí odpovědnost za to, kdo jí vládne. K občanství je prý potřeba vychovávat. Můj přítel se ve svých pohádkách snaží ukazovat na krásy a zvláštnosti naší malé země. Probouzet v dětech hrdost na vlast a hrdost na své já.
   Já jen doufám: Jedny pohádky od J. Lesslera mám doma. Jednotlivé statě v některých odděluje kresbami motýlků, které maluje po paměti. Vzpomněla jsem si, že jsem kdysi četla, že slavný Nizozemec – malíř Hieronymus Bosch (* 1516) maloval motýlky nad výjevy, kde chtěl zdůraznit přítomnost ducha…

Ludmila Svátková