Ohlédněme se společně za krásným a úspěšným zájezdem zahrádkářů ze Mšena a okolí, který se uskutečnil 22. května letošního roku. Navštívili jsme zahrádkářskou „Mekku“, novou botanickou zahradu v Praze-Tróji. Tímto zajímavým zájezdem zahájili mšenští zahrádkáři rok 2004. V tomto duchu by chtěli i letos pokračovat a připravit další tematické zájezdy.
   Pro všechny mšenské zahrádkáře byla prvním objektem zájmu botanická zahrada v Tróji, jakési seznámení s touto novou a rozlehlou zahradou. Prohlédli jsme si téměř všechny venkovní expoziční plochy, rovněž tak tematickou výstavu s nepřeberným množstvím druhů netřesků. Nedala se přehlédnout kolekce rozkvetlých kosatců, kde bylo několik desítek druhů ve všech barvách. Shlédli jsme loučku rozkvetlých dřevitých pivoněk a uslyšeli několik rad o jejich pěstování.
   Nemohu zde vyjmenovávat všechny rostlinné rody, které nás oslňovaly barvami svých květů, ale i tvarem. Musím se však ještě zmínit o jedné výjimečné rostlině, s níž jsme se seznámili. Je to borovice osinatá. Nejstarší jedinci tohoto druhu, žijící ve své americké domovině, dosáhli už stáří neuvěřitelných 4 600 let.
   Odpoledne navštívili mšenští zahrádkáři krásný Trójský zámek, kde si prohlédli obrazy, sochy a kresby na stropech. Všichni účastníci zájezdu se již těší na neméně zajímavý příští výlet a věří, že bude rovněž úspěšný.

Vlastimil Čech