Domov seniorů Mšeno plánuje do budoucna rozšíření nabídky svých služeb, a to nejen pro klienty DSM, ale i pro občany města Mšena. V současné době nabízíme pro klienty pečovatelské služby možnost využití hygienických služeb v našem zařízení. V případě, že by někdo z klientů měl zájem o využití možnosti koupele v našem zařízení, nechť se pečovatelka obrátí na ředitelku, vrchní sestru nebo službu konající sestru a domluví termín (nutná spoluúčast pečovatelky). Pokud je klient pečovatelské služby hůře mobilní, nabízíme po dohodě vlastní odvoz do DSM a zpět. Tuto službu nabízíme pro klienty pečovatelské služby zdarma.
   Dále nabízíme pro důchodce a tělesně postižené občany Mšena možnost účastnit se každodenních aktivit v DSM v dopoledních hodinách, s možností oběda. Každodenní činnosti klientů začínají v 9 hodin, úhrada za oběd pro seniory a tělesně postižené činí 34,50 Kč. Informace o činnostech v DSM podá paní Jana Wasyliwová.
   Domov seniorů Mšeno pořádá v rámci kulturně společenského vyžití klientů různé akce (hudební, taneční, recitační vystoupení, oslavy, ukázkové akce – perníky, suchá vazba apod.). Na tyto akce srdečně zveme všechny občany města. O těchto akcích budeme průběžně informovat.

Blanka Dvorščíková