V dubnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
85 let: Božena BUDKOVÁ, Zahradní 127.
75 let: Růžena HÁZOVÁ, Přemyslova 310; Magdalena JÍCHOVÁ, Zahradní 127.
70 let: Miroslava ŠVEJCAROVÁ, Přemyslova 99.
60 let: Jitka LANDROVÁ, Boleslavská 393.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

JUBILEA BARÁČNÍKŮ
   V dubnu oslaví životní jubilea tito členové Obce baráčníků ve Mšeně:
76 let: Anna KOVÁCSOVÁ, členka.
75 let: Růžena HÁZOVÁ, zástupkyně panímaminky.
70 let: Miloslava ŠVEJCAROVÁ, členka.
58 let: Marie BLÁHOVÁ, členka.
Všem jubilantům přeje vše nejlepší konšelstvo Obce baráčníků ve Mšeně.