V dávné době si lidé dobře uvědomovali nepostradatelnost vody pro existenci života, a proto si jí vážili a ochraňovali ji. Vodu ztotožňovali se životem, tedy s hodnotami nejsilnějšími. Proto přírodní prameny a studánky zasvěcovali svatým patronům, aby je chránili svou mocí.
   Pokud se podíváme do historie, poznáme, že voda byla nejen základní podmínkou vzniku života, ale i vyspělých civilizací. Jedním ze základních atributů lidské společnosti byla vždy schopnost využívání vodních zdrojů a jejich uvědomělá ochrana. Postupem času byly budovány vodovody, a proto zájem lidí o tyto malé vodní zdroje upadal. Jen tam, kde rozvod vody doposud chybí a lidé jsou závislí na těchto vývěrech, vidíme, že si jich váží a starají se o ně.
   V posledních desetiletích došlo ke zmenšení počtu trvale bydlících obyvatel na vesnicích i osadách Kokořínska a stav těchto přírodních památek se začal neustále zhoršovat. Tento neutěšený stav pramenů a studánek přivedl společenské sdružení Pšovka k nápravné akci „Studánky a prameny Pšovky“. V průběhu loňského roku došlo ke zmapování jednotlivých zdrojů vody a byl zpracován program na jejich obnovu. Podařilo se nám znovu postavit a vyčistit studánku u Habešů ve Vojtěchově, vyčistit a opravit studánku v Konrádově za školou, zcela obnovit studánku na kraji Planého dolu a dále pak zcela obnovit a vyčistit studánku v osadě Myšina, naposledy pak opravit a vyčistit studánku v Tuboži.
   U všech studánek došlo k rychlému zesílení pramenů, které byly vlivem sedimentů omezovány v průtoku. Kvalita vody se též bezesporu zlepšila, neboť u některých studánek byla provedena dezinfekce okolí i samotného bazénu vody. Byly zde zárodky plísní i zbytky uhynulých živočichů. První kladné ohlasy díky loňskému parnému létu na sebe nedaly dlouho čekat. Jak místní obyvatelé, tak chalupáři i turisté se pochvalně vyjadřovali k této činnosti a pochvalovali si kvalitu vody, která je u nás na Kokořínsku opravdu výjimečná. Tato akce bude probíhat v průběhu celého letošního roku, na který je zpracován plán obnovy a údržby dalších vodních zdrojů. O těchto akcích budeme informovat veřejnost články v Mšenských novinách.

Největší rezervoár
Česká křídová tabule, táhnoucí se od Ústí nad Labem až k Moravské Třebové, je masou pískovcových usazenin ve vrstvě 50–500 metrů. Ta je nasáklá vodou a je největší zásobárnou pitné vody v Evropě. Dnes dává tolik vody jako stokrát větší Australská pánev. Naše pánev v sobě zadržuje na jeden kubický metr usazenin 150 l kvalitní pitné vody.
   Vzhledem k tomu, že Kokořínsko je součástí tohoto vzácného celku, musíme se do budoucna naučit toto bohatství ochraňovat a udržovat pro příští generace. Naše sdružení Pšovka je teprve na počátku své činnosti, ale věříme, že čas ukáže, co lze vykonat pro obnovu drobných památek naší krásné krajiny.
   Touto cestou bychom chtěli poprosit čtenáře, zvláště pak ty starší, pokud mají doma různé staré tiskoviny, které se týkají Kokořínska a obsahují fotografie různých drobných památek, zda by mohli tyto tiskoviny zapůjčit k ofocení. Můžete kontaktovat naše sdružení na adrese:

Pšovka
okrašlovací spolek Kokořínska
Blatce 7
471 62 Okna.


František Šulc