Zákaz vjezdu v Karlově ulici

Generální rekonstrukce hlavní tepny vyvolala otázky 

   V těchto dnech skloňujeme slova „Karlova ulice“ ve všech pádech. Jedná se o ulici v našem městě, po níž vede komunikace II. třídy směr Doksy. Tato ulice je ve velmi špatném stavu, již déle než 10 let se snažíme o její opravu. Mělo to ale háček: vlastní vozovka je Krajského úřadu, potažmo SÚS, chodníky města Mšena a vodovodní řad VKM Kladno-Mělník. Tyto tři subjekty se musely „sejít“ s financemi ve stejném termínu, ve stejném roce, aby se tato poměrně velká akce mohla uskutečnit.
   A nyní je ten správný čas, v tomto období se to podařilo a akce začala. Staveniště je předané, hlavní vodovodní řad se pokládá, vlastníci nemovitostí budou mít nové vodovodní přípojky zdarma, protože se jedná o opravu stávajícího vodovodu. To je podstatná záležitost, kterou si jednotliví vlastníci dovedou spočítat, co ušetřili. Chodníky budou také nové, ze zámkové dlažby a silnice z asfaltu, zkrátka kompletně nová ulice.
   O to větší rozčarování zažili zastupitelé města na veřejném zasedání (konalo se v pondělí 15. 3. 2004 – shodou okolností od tohoto dne byla ulice pro stavbu první den uzavřena), kam se dostavila cca polovina obyvatel Karlovy ulice „dělat revoluci“, jinak se to nedá nazvat. Občané z Karlovky mají pocit, že vše spojené se stavbou je proti nim. Otázky typu Kde budou parkovat? Jak budou denně vyjíždět? Kdo jim zajistí hlídání automobilů na ulici proti zničení a krádeži? Jak budou podnikat v této ulici po dobu stavby? Kdo jim nahradí případné ztráty z podnikání?
   Zastupitelé odpovídali na jednotlivé otázky, starostka tyto obavy občanů a písemné žádosti občanů přednese a předá na kontrolním dnu stavby v pátek 19. 3. 2004 investorovi stavby k vyřízení. Ale věřte, vážení občané, že je namístě položit si otázku: Máme zájem o společné blaho všech občanů města, nebo nám „leží“ na srdci pouze ten náš problém, úzce spojený s naší osobou? Doporučuji: otevřete své srdce, otevřete oči, nezůstávejte ve svých ulitách, buďte zde na světě pro všechny, nejen pro sebe, pak najdete uspokojení!

Marie Štráchalová, starostka města