Byla jednou z těch, kteří stáli na počátku mé kantorské dráhy ve Mšeně. Jako učitelský „zajíc“ jsem jí byl pochopitelně vděčný za všechny rady, které mi ochotně poskytovala. Hudba ji provázela po celý život. Jejíma rukama prošly za ta léta stovky dětí. Nejlépe ji charakterizuje výrok: „Kdo chce zapálit, musí sám hořet.“ Proto mě v minulých dnech zarmoutila zpráva, že nová obyvatelka mšenského Domova seniorů už není mezi námi. Čest její památce!
Karel Horňák