V březnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

75
let: František TŘÍŠKA, Tyršova 299; Marie NOVÁKOVÁ, Žižkova 280
70 let: Věra RŮŽIČKOVÁ, Zahradní 77; Jiří GALL, Karlova 135; Karel MARTÍNEK, Mělnická 292.
65 let: Josef KARBA, Skramouš 13; Jana DVOŘÁKOVÁ, Havlíčkova 271.
60 let: Bohuslav BLÁHA, Růžová 83; František KOZLÍK, Tyršova 219; Vladimír KAULER, Husova 150.

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.