Můj první dojem

Jaroslav Kolář

Ode dneška věřím na pohádkové víly
najednou se přede mnou vynořily
abych objevil jejich krásu
nádhernou vlídnost a oči plné jasu

Tohle málokdo ocení
mládí – ochota a radost že mohu pomáhat
těm – které dnes šediny zdobí
těm – kteří prošli přes peřeje doby

Nikdy jsem nevěřil na víly
ale že jsou jsem se přesvědčil teprv dnes
čisťounké modrobílé úbory a úsměv něžný milý
jen chybí tůně – louky a i les

To byl můj první dojem z víl moderní doby
těch – které čekají dnes aby nás převedly
přes života úskalí a strasti i zloby
do klidu a pohody která Domov seniorů zdobí

Pohoda září z jejich milých tváří
i když na sebe vzaly těžký úkol
a že si uvědomují
že i mladí budou jednou staří