V březnu oslaví svá životní jubilea tito členové mšenské Obce baráčníků:

79 let:
Libuše NĚMCOVÁ – slídilka účtů Obce baráčníků.
78 let: Růžena MAZANCOVÁ – členka.
75 let: František TŘÍŠKA – člen.
66 let:
Jaroslava KONĚTOPSKÁ – členka.
60 let: Bohuslav BLÁHA – člen.
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

Konšelstvo Obce baráčníků ve Mšeně