V lednu a únoru se dožívají významných životních jubileí tito naši spoluobčané:

91 let: Marie STUDNIČKOVÁ, Hradsko 15.
85 let: Břetislav PISKÁČEK, Boleslavská 209; Zdeněk BERGL, U Školy 366.
80 let: Karel TVRDÝ, Tyršova 299; Vlasta KAULFUSOVÁ, Na Skaličkách 28; Ladislav VOMÁČKA, Tyršova 299; Miloslav VÁCLAVÍK, Boleslavská 361; Marie HAVLOVÁ, Skramouš 33.
75 let: Vratislav ČERVINKA, Tyršova 212; Antonie VOMÁČKOVÁ, Tyršova 299. 70 let: Božena BALOUSOVÁ, Přemyslova 87.
65 let: Vítězslava CHMELOVÁ, nám. Míru 7; Jindřich PULDA, Nádražní 325; Hana VÁCHOVÁ, Husova 145.
60 let: Jiří ZABILANSKÝ, Žižkova 230; Jozef GURVAY, Mělnická 319; František ULRICH, Sedlec 24.
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Jubilea baráčníků

V lednu a únoru oslaví životní jubilea tito členové Obce baráčníků ve Mšeně:
86 let: Marie ŠIMONKOVÁ – členka.
81 let: Marie MAREČKOVÁ – členka.
80 let: Karel TVRDÝ – vzdělavatel a hospodář, Ladislav VOMÁČKA – člen, Miloslava BLECHOVÁ – čestná panímaminka.
75 let: Vratislav ČERVINKA – bývalý místorychtář, Antonie VOMÁČKOVÁ.
56 let: Antonín HOLOUBEK – zástupce praporečníka.
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Vzpomínka

Dne 3. ledna 2004 jsme doprovodili na poslední cestě našeho člena, souseda Jaroslava Černého. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 73 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něho s námi. Čest jeho památce.

Konšelstvo Obce baráčníků