Na konci listopadu loňského roku se děti ze 2. tříd Základní školy ve Mšeně zúčastnily zimní školy v přírodě v Lučanech nad Nisou. Celému pobytu předcházela dlouhá příprava a nezbytné shánění sponzorských darů.
   Počasí nám celkem přálo, proto jsme mohli být venku až do setmění. Bohužel, sněhu jsme se nedočkali, a tak jsme museli svou aktivitu obrátit jiným směrem. I bez sněhové pokrývky se dal pro děti uspořádat vtipný a zábavný program. Pořádala se „Olympijská štafeta“ s volanty, noční pochod značený svíčkami nebo hra „Po stopách Yettiho“, kde děti plnily vyučovací úlohy zábavnou formou. Dětem se líbila i orientační hra po lese, běh do sjezdovky, bundová a čepicová hra. Pro zpestření jsme si dvakrát vyjeli do plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou, kde se odvážlivci projížděli na dvou tobogánech a „zmrzlíci“ se hřáli ve dvou teplých vířivých bazénech.
   I večery byly pro děti velmi lákavé. Proběhla soutěž ve zpěvu „Do-re-mi“, beseda o bižuterii, spojená s prodejem výrobků, nebo beseda s horolezcem, spojená s promítáním diapozitivů o Nepálu a Himálaji. Velký úspěch měla i projížďka na koních, ačkoliv za nimi děti musely šlapat celé 4 kilometry.
   Druháčci nás nezklamali ani při pořádání diskoték a protančili se až do večerky. Poslední den si děti vyrobily krásné a nápadité masky a karnevalem jsme se rozloučili s týdenním pobytem. Za každou soutěží následovalo večerní vyhodnocení, nejlepším byl předán diplom a nějaká sladkost. Bez té by to nebyla žádná odměna. Zkrátka nepřišli ani poslední – dostalo se na všechny.
   Nebýt sponzorů, nemohli bychom nakoupit sladkosti, občerstvení na Bramberku a platit cesty a vstupné do bazénu. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat těm, kteří díky finančnímu přispění pomohli akci realizovat. V neposlední řadě patří poděkování i Městskému úřadu Mšeno, který po domluvě s paní starostkou přispěl na dopravu dětí na hory a zpět. Velké uznání patří také panu Václavu Prchlému, který zaplatil celý pobyt pro jedno dítě z rodiny, která by si jinak nemohla dovolit poslat své dítě na školu v přírodě. Z dalších sponzorů úatří náš dík paní Evě Valentové, panu Truoanq, panu Šimonkovi z Lobče a dalším, kteří dětem pomohli.

Třídy II. A, II. B a I. Sp