Dalo by se říci, že Bůh nás zkouší. Myslím tím situaci roku 2002 s povodněmi s velkým množstvím vody. Hned nato v roce 2003 sucho, málo vody. Ve světě jsou povodně tam, kde je nikdo nečeká, větrné smrště, zkrátka živelné katastrofy. Naše malá zemička se také zmítala v těchto událostech, které mají i na dálku vliv také na nás.
   Pokud se zaměřím na naši zemi, na naše město a chci se ohlédnout zpět na celý uplynulý rok, musím konstatovat, že se nám vše nepodařilo. Ale v roce 2003 se u nás podařilo dokončit dvě velké stavby – čistírnu odpadních vod a kanalizace v celkové hodnotě díla kolem 30 mil. Kč a stavbu Domova seniorů v hodnotě cca 130 mil. Kč. Dále jsme zbudovali novou místní komunikaci Na Tržišti v hodnotě necelých 2 mil. Kč. Opravili jsme další část chodníků kolem Staré školy v hodnotě cca 120 tis. Kč. Prodali jsme několik nemovitostí, prováděli jsme běžnou údržbu obecního majetku a naplňovali jsme schválený rozpočet roku 2003.
   V žádném městě ani obci život nekončí dnem 31. prosince. I v našem městě již dnes víme, že v roce 2004 musíme postavit další etapu skládky TKO, opravit Zahradní ulici, opravit několik božích muk a kapliček, zajistit fasádu na základní škole včetně klempířských prací, provést rekonstrukci Mariánského sousoší, naplnit rozpočet roku 2004 a provádět běžnou údržbu majetku obce.
   Pokud porovnáte záměry ostatních obcí, jsou podobné. Každá obec má starost o svůj majetek, který musí udržovat, má starost o život ve obci a snaží se pomáhat. Proto chci za naše městečko poděkovat všem obcím v okolí za činnost v roce 2003 a do nového roku popřát hodně fyzických i finančních sil.

Marie Štráchalová