Na internetu můžete navštívit nový informační portál www.mestomseno.cz

   Město Mšeno připravilo ve spolupráci s odbornou firmou a Komisí cestovního ruchu nový internetový portál pro město a přilehlý region na adrese www.mestomseno.cz. Náplní tohoto nového webu by měly být jak informace pro naše občany, tak pro návštěvníky našeho kraje, informace o všem, co se v okolí děje, o všech zajímavých místech a službách, firmách. Na tomto portálu jsou připraveny sekce pro všechny spolky, školy, sportovní jednoty i pro firmy a živnostníky, kteří projeví zájem o zveřejnění informací.
   Obracíme se proto na všechny spolky a instituce v našem městě a přilehlém okolí, aby nám poskytli o sobě dostatek informací i fotografií, které chtějí zveřejnit. Zašlete nám termíny a informace o akcích, které pořádáte v průběhu tohoto roku, abychom jimi mohli naplnit Kalendář akcí, jenž je také součástí nové aplikace. Tyto informace je možno (a záhodno) průběžně během roku aktualizovat. Tato výzva se týká i jednotlivců, kteří chtějí v započatém díle pomoci, např. mají k dispozici kvalitní fotografie okolí, či jsou ochotni spolupracovat na tvorbě informací pro návštěvníky (popisy zajímavých míst, tras apod.), či při pozdějším vývoji jiných jazykových mutací těchto stránek. Jen živé a zajímavé stránky s bohatým obsahem mohou přitáhnout do našeho regionu návštěvníky a posloužit jako nové a rychlé informační médium nám všem.
Zkušební provoz bychom rádi ukončili koncem ledna, proto neváhejte a pište! Zveřejňování informací spolků, institucí i občanů je zdarma, komerční informace budou zpoplatněny. Ceník lze očekávat v průběhu ledna.Doporučené verze prohlížečů : MSIE 5.5 a výše, Netscape 7.0 a výše. Se svými dotazy či příspěvky se obracejte na e-mail: admin@mestomseno.cz, případně na jakéhokoli člena Komise cestovního ruchu. Informace můžete předávat také osobně na MěÚ, k rukám p. tajemnice Flíglové.

Martin Mach
člen Komise cest. ruchu
správce obsahu těchto stránek