PRO TEMPORE AGENCY,
s. r. o.
PO box 39
181 21 Praha 8

MěÚ Mšeno
nám. Míru 1
277 35 Mšeno

Vážení přátelé,
rád bych vám poděkoval jménem Ligy a jistě i jménem všech, kterým finanční příspěvky pomohly v realizaci cílů, které přispívají k prevenci, zlepšení života onkologických pacientů a realizaci výzkumů. Zároveň bych vám rád poděkoval za pomoc při zabezpečení VII. Květinového dne, který se konal 14. května 2003.
I díky Vám jsme mohli rozdělit na projekty Ligy proti rakovině Praha celkem 12 284 035 Kč. Váš příspěvek do této částky činil 8 360 Kč. Výbor Ligy rozhodl tyto finanční prostředky poskytnout na:

  • preventivní programy – 5 044 810 Kč
  • příspěvky onkologickým organizacím – 2 666 456 Kč
  • výzkumné projekty – 4 022 769 Kč
  • příspěvky na odborné publikace ČLS J. E. Purkyně a vydání učebnice onkologické chirurgie – 500 000 Kč
  • cenu za nejlepší onkologickou publikaci pro mladého vědce do 35 let – 50 000 Kč

Přeji Vám hodně úspěchů a spokojenosti. Doufám, že i v roce 2004 nám pomůžete při realizaci VIII. Květinového dne, který se bude konat 12. května 2004.
V Praze 10. prosince 2003.

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.,
předseda Ligy proti rakovině Praha