V lednu oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

91 let: Marie STUDNIČKOVÁ, Hradsko 15.
80 let: Karel TVRDÝ, Tyršova 299; Vlasta KAULFUSOVÁ, Na Skaličkách 28; Ladislav VOMÁČKA, Tyršova 299.
60 let: Jiří ZABILANSKÝ, Žižkova 230; Jozef GURVAY, Mělnická 319; František ULRICH, Sedlec 24.

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.